Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
Төрийн байгууллага

http://mrt.gov.mn/erhzui/1/7

автозамын байгууллагаас автозам, гүүрийг тээврийн хэрэгсэл зорчиход саадгүй байлгахыг шаардах, автозам, гүүрийн ашиглалтын нөхцөл хангаагүйгээс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр нэхэмжлэх;
- 1

http://mrt.gov.mn/erhzui/1/7

автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч, жолооч нь автотээврийн хэрэгслийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн эрүүл мэнд, амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх нөхцөлийг хангасан, зориулалтын, зөвшөөрөгдсөн байр, зогсоол, талбайд тавих;
- 1

http://mrt.gov.mn/erhzui/1/7

10.2.10.энэ хуулийн 3.1.14-т заасан тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх бол стандартын шаардлагыг хангасан тусгай зориулалтын автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх; /Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
- 1

http://mrt.gov.mn/erhzui/1/7

Хууль тогтоомжид зааснаас бусад нөхцөлд автотээврийн хэрэгслийг дайчлахыг хориглоно.
- 0

http://mrt.gov.mn/erhzui/1/7

Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх, автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага олгоно./Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан//Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан//Энэ хэсэгт 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/tuuhen-hugjil/?menuId=145

Энэ үед газрын нөөцийн хайгуул, судалгаа, газар зохион байгуулалтын зураг төслийн ажлыг үндсэндээ тэр үеийн Зөвлөлтийн газар зохион байгуулалтын ажлын онол, аргачлал, арга зүйг өөрийн орны нөхцөлд тохируулан хэрэглэж байв.1974 онд Засгийн газраас манай орны газар ашиглалт, хөрс хамгаалалтын тухай хэлэлцээд газар эдэлбэрийг сайжруулах, хөрс хамгаалах талаар авах хойшлуулашгүй арга хэмжээний талаар тогтоол гарган хэд хэдэн дорвитой арга хэмжээ авч газар зохион байгуулалтын бие даасан байгууллага болох Газар зохион байгуулалтын хайгуул-судалгаа, зураг төслийн институт байгуулсан юм.
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/tuuhen-hugjil/?menuId=145

Энэ үеэс газрын хайгуул, зураг төслийн ажлын зэрэгцээ газрын нөөцийг тогтоох, захиран зарцуулах хүрээнд төрөөс явуулах бодлогыг боловсруулах, доройтсон   газар зүйн орчинг сэргээх ажлуудыг хийж эхэлсэн байна.1997 оноос Газрын бодлогын хүрээлэнгийн материаллаг болон мэдээллийн баазад суурилан Засгийн газрын агентлаг Газар зохион байгуулалтын алба болж дараа нь Газрын хэрэг эрхлэх газар болон өөрчлөгдөв.
- 1

http://www.mcud.gov.mn/pages/tuuhen-hugjil/?menuId=145

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1966 оны 24 дүгээр тогтоолоор Геодези, газрын зураглалын ажлыг журамлах, улсын хяналтыг тогтоохын тулд Геологи шинжилгээний дэргэд Геодези газрын зургийн зөвлөлийг байгуулжээ.Үүний дараа БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1970 оны 232 дугаар тогтоолоор Түлш эрчим хүчний үйлдвэр, геологийн яамны Геодези, картографийн улсын зөвлөл, Топографийн ангийн зураглалын хэсгийг нэгтгэж,  Улсын геодези, зураг зүйн газар /УГЗЗГ/-ыг 1970 оны 08 сарын 01-нд инженери геодези, зураг зүй, аэрофотопографикийн товчооны хамт байгуулсан юм.
- 1

http://www.mcud.gov.mn/pages/208

Хуулийн төслийн эхний бүлгээр нийтлэг үндэслэл болох хуулийн зорилт, хууль тогтоомжийн бүрдэл, хууль үйлчлэх хүрээ, нэр томъёоны тодорхойлолт зэргийг тусгах болно
- 0

http://www.mcud.gov.mn/pages/208

Түүнчлэн энэ бүлэгт барилгын үйл ажиллагаанд баримтлах үндсэн зарчмууд, барилгын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо, барилгын салбарын даатгал, барилгын материал, түүхий эд бүтээгдэхүүн болон барилгын ажилтай холбоотой гэрээнд тавигдах шаардлагын талаарх суурь зохицуулалтыг тусгана.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Aqsmart-gridq-q-q-&catid=36%3Ahitec&Itemid=2&lang=en

Үйлдвэрлэлт – орчин үеийн интернет технологийн тусламжтайгаар энергийн хуримтлал, үйлдвэрлэлтийн түгээлт, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрүүдийг цогц болгох, эрчим хүчний системийн удирдлага болон хяналтын ухаалаг хэрэгслийг ашигласнаар ЭХ – ний үйлдвэрлэлтийн эдийн засгийн хэмнэлт болон найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=290%3A2011-09-22-14-13-19&catid=39%3Abusiness&Itemid=77&lang=en

2.1.1 Манай улсад том, жижиг нийт 3800 гаруй гол мөрөн байдаг бөгөөд тэдгээрийн эрчим хүч үйлдвэрлэх зориулалтаар ашиглах нөөц нь 6417.7МВт буюу жилдээ 56.2 тэрбум кВт цаг цахилгаан гаргах нөөцтэй гэж үнэлэгдсэн байдаг.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3A2011-09-15-01-46-17&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

«өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх» гэж Улсын Их Хурлаас эрх олгосны дагуу Засгийн газар төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулагчийн хувьд төсвийн байгууллага өөрийн чиг үүргийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, тасралтгүй явуулж байх хүний нөөц, эд хөрөнгө болон санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх, учирч болох эрсдэлийг удирдах арга хэмжээг төлөвлөн авч хэрэгжүүлэхийг.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3A2011-09-15-01-46-17&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн байгууллагын ерөнхий менежер байгууллагын балансад байгаа эд хөрөнгийг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд эзэмшиж ашиглана.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3A2011-09-15-01-43-40&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

6.1.Төрийн улс төрийн албан тушаалд Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар тогтоосон болзол, журам, шалгуурын дагуу сонгогддог болон уг сонгуулийн үр дүнд томилолтын журмаар ажиллах, мөн тэдгээрийн бүрэн эрхийнх нь хугацаанд өөрт нь үйлчлэх орон тооны дараахь албан тушаал хамаарна:
- 0

http://www.erdenetmc.mn/

Жилд 26 сая тонн хvдэр боловсруулж 530.0 орчим мянган тонн зэсийн баяжмал, 4.5 орчим мянган тонн молибдены баяжмал vйлдвэрлэдэг.
- 0

http://www.erdenetmc.mn/human_resource

     Хvний нөөцийн бодлого нь компанийн стратегийн зорилтыг хэрэгжvvлж шаардлагатай ажиллах хvчнээр тоо, чанарын хувьд зохистой хангаж хөгжvvлэх, ажилтны нөөц бололцоог бvрэн дvvрэн ашиглах таатай орчныг бvрдvvлж, ажлын гvйцэтгэлийг vнэлэх, ажлын орчин нөхцлийг сайжруулах, нийгмийн идэвхи санаачлагыг дэмжих, тогтвортой эвсэг нэгдмэл хамт олон бvрдvvлэх зэрэг зорилтыг хангахад чиглэдэг.
- 0

http://www.erdenetmc.mn/procurement

Yйлдвэрийн хэрэгцээт бараа материал, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хийхдээ “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, vйлчилгээ худалдан авах тухай” Монгол Улсын хууль болон “Эрдэнэт vйлдвэр” ХХК-ийн Бараа материал худалдан авах журмыг удирдамж болгон дэвшилтэт шинэ техник технологи нэвтрvvлэх, эдийн засгийн vр өгөөжтэй, хэмнэлттэй байх зарчимыг баримтлан, ил тод шударга өрсөлдөөнөөр явуулдаг.
- 0

http://www.erdenetmc.mn/procurement

     Манай vйлдвэрт ОХУ-ын “Уралмаш-инженеринг”, “Механобр-Полимер”, “Новокузнецкийн Металлургийн Комбинат”, “Электросила”, "Русэлпром", “РудГормаш”, Красноярский завод горного машстрой”, “РИВС”, “Уралредуктор”, “Янгалевский комбинат”, БНХАУ-ын Jianxi Naipu, GEMCO групп, АНУ-ын FLSmidth Krebs, Cytic-Inberg, Dreyer incorporated, Финляндын Outthec, Австралийн Orica corp, Германы Rema Tip Top, Чехийн Альфaгон, Белорусийн Глобал марк трейд болон vндэсний томоохон vйлдвэрлэгчид болох Дарханы төмөрлөгийн vйлдвэр, “Хөтөлийн цемент шохой” ХК, “МАК” ХХК, “Моннис интернейшнл” ХХК, “Мера” ХХК зэрэг олон vйлдвэр, аж ахуйн нэгжvvд уул уурхайн болон баяжуулалтын тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, технологийн бараа материалыг ханган нийлvvлж олон жилийн турш хамтран ажиллаж байна.
- 0

http://www.erdenetmc.mn/procurement/bid_invitation

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчидоос:“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Засвар механикийн заводын химийн бодис хадгалах агуулахын барилгын нээлттэй тендерийн ажлын битүүмжилсэн тендерт урьдчилгаа төлбөрийн нөхцөлгүйгээр ажлаа гүйцэтгэж дуусгасны дараа санхүүжилтийг графикийн дагуу авахаар ирүүлэхийг урьж байна.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Aqsmart-gridq-q-q-&catid=36%3Ahitec&Itemid=2&lang=en

Үйлдвэрлэлт – орчин үеийн интернет технологийн тусламжтайгаар энергийн хуримтлал, үйлдвэрлэлтийн түгээлт, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрүүдийг цогц болгох, эрчим хүчний системийн удирдлага болон хяналтын ухаалаг хэрэгслийг ашигласнаар ЭХ – ний үйлдвэрлэлтийн эдийн засгийн хэмнэлт болон найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=290%3A2011-09-22-14-13-19&catid=39%3Abusiness&Itemid=77&lang=en

2.1.1 Манай улсад том, жижиг нийт 3800 гаруй гол мөрөн байдаг бөгөөд тэдгээрийн эрчим хүч үйлдвэрлэх зориулалтаар ашиглах нөөц нь 6417.7МВт буюу жилдээ 56.2 тэрбум кВт цаг цахилгаан гаргах нөөцтэй гэж үнэлэгдсэн байдаг.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3A2011-09-15-01-46-17&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

«өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх» гэж Улсын Их Хурлаас эрх олгосны дагуу Засгийн газар төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулагчийн хувьд төсвийн байгууллага өөрийн чиг үүргийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, тасралтгүй явуулж байх хүний нөөц, эд хөрөнгө болон санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх, учирч болох эрсдэлийг удирдах арга хэмжээг төлөвлөн авч хэрэгжүүлэхийг.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3A2011-09-15-01-46-17&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн байгууллагын ерөнхий менежер байгууллагын балансад байгаа эд хөрөнгийг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд эзэмшиж ашиглана.
- 0

http://edc.energy.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3A2011-09-15-01-43-40&catid=88%3A2011-09-15-01-15-16&Itemid=27&lang=en

6.1.Төрийн улс төрийн албан тушаалд Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар тогтоосон болзол, журам, шалгуурын дагуу сонгогддог болон уг сонгуулийн үр дүнд томилолтын журмаар ажиллах, мөн тэдгээрийн бүрэн эрхийнх нь хугацаанд өөрт нь үйлчлэх орон тооны дараахь албан тушаал хамаарна:
- 0

http://trafficpolice.gov.mn/news/content/id/316/type/33

Ийм зөрчил гаргасан тохиолдолд Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25.3-д “Ашиглахыг хориглосон, гэмтэлтэй буюу зохих зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөн тоноглосон тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон, эсхүл дээрхи тээврийн хэрэгслийг замд гаргах зөвшөөрөл олгосон ..
- 0

http://trafficpolice.gov.mn/news/content/id/320/type/33

Мөн 2014 оны 05 дугаар сарын 02-ны орой 22:00 цагаас 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 06:00 цаг хүртэл хугацаанд нийтийн тээврийн үйлчилгээний М:5, М:7, М:8, М:9, М:11, М:16, М:18, М:26, М:33, М:51, М:56б,  чиглэлүүдийг  МУБИС-иас  хойш Бага тойруугын замаар яваад Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж буюу СТӨ-ний арын замаар явахаар, М:14, М:21, М:55, ХО:Шаргаморьт, ХО:Налайх, ХО:Городок, ХО:Ургахнаран хороолол, ХО:Хужирбулан чиглэлүүдийг Их сургуулийн гудамж буюу Чингисийн талбайн баруун талын замаар явахаар түр хугацааны төлөвлөлтийг хийжээ. 
- 0

http://trafficpolice.gov.mn/news/content/id/320/type/33

Нийслэл хотын авто замын сүлжээг өргөтгөн хөгжүүлэ...
- 0

http://trafficpolice.gov.mn/news/content/id/324/type/33

Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллага...
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu101.addItem("Европ, ойрхи дорнодын газар", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=115&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu81.addItem("Хилийн чанадад суугаа Монгол улсын өргөмжит консулуудын жагсаалт", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=112&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu81.addItem("Монгол Улсад суугаа гадаад орны өргөмжит консулуудын жагсаалт", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=111&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Байгаль орчны Ассамблей  Кени Улсын нийслэл Найроби хотноо 2014 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр анхдугаар чуулганаа хуралдуулж үйл ажиллагаагаа эхлэснийг тохиолдуулан Та бүхэнд чин сэтгэлийн  баяр хүргэж мэндчилье,  
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

Чуулганд НҮБ-ын гишүүн орнуудын төлөөлөгчид оролцож, байгаль орчны хуулийн засаглал, ногоон эдийн засгийн санхүүгийн механизм, зэрлэг ан амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, байгаль орчны тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг дэмжсэн тогтвортой хөгжлийн болон 2015 оноос хойшхи хөгжлийн зорилго зэрэг асуудлыг хэлэлцэх юм
- 0

http://www.moh.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=1020&Itemid=178

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны төсвийн багцад хийсэн санхүүгийн аудитын талаархи мэдээлэл
- 0

http://www.moh.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=1020&Itemid=178

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа байгууллага
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu101.addItem("Европ, ойрхи дорнодын газар", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=115&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu81.addItem("Хилийн чанадад суугаа Монгол улсын өргөмжит консулуудын жагсаалт", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=112&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

tmenu81.addItem("Монгол Улсад суугаа гадаад орны өргөмжит консулуудын жагсаалт", "http://www.mfa.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=111&lang=mn", 0, 0);
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Байгаль орчны Ассамблей  Кени Улсын нийслэл Найроби хотноо 2014 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр анхдугаар чуулганаа хуралдуулж үйл ажиллагаагаа эхлэснийг тохиолдуулан Та бүхэнд чин сэтгэлийн  баяр хүргэж мэндчилье,  
- 0

http://www.mfa.gov.mn/index.php?lang=mn

Чуулганд НҮБ-ын гишүүн орнуудын төлөөлөгчид оролцож, байгаль орчны хуулийн засаглал, ногоон эдийн засгийн санхүүгийн механизм, зэрлэг ан амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, байгаль орчны тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг дэмжсэн тогтвортой хөгжлийн болон 2015 оноос хойшхи хөгжлийн зорилго зэрэг асуудлыг хэлэлцэх юм
- 0

http://www.mol.gov.mn/nodes/view/type:about/slug:%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0?skin=normal

Хүүхдийн эрхийг хамгааалах өдрөөр зам зохицуулах арга хэмжээ зохион байгууллаа
- 1

http://www.mol.gov.mn/nodes/view/type:about/slug:labour-relations-policy-coordination-department?skin=contrast

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн нэгдүгээр зорилтын хүрээнд хөдөлмөрийн харилцааны хөгжлийг төлөвлөх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, хөдөлмөрийн хүрээний хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн хяналтыг хөгжүүлэх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, нийгмийн зөвшлийн 3 талт түншлэлийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, амралтын горим, хөдөлмөрийн норм, нормативын бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, олон улсын конвенци, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 1

http://www.mol.gov.mn/nodes/view/type:about/slug:labour-relations-policy-coordination-department?skin=contrast

Хөдөлмөрийн норм, нормативын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
- 1

http://www.mol.gov.mn/nodes/view/type:about/slug:public-administration-and-management-department?skin=contrast

Энэ нь сайд, дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн даргад болон яамны аппаратын ажлыг төлөвлөн зохион байгуулж, зохицуулах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн гаргаж тайлагнах, албан хэрэг хөтлөх, бодлого, шийдвэр боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүй, хамтын ажиллагааны болон дотоод зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, дэмжлэгээр хангах, олон нийттэй нээлттэй харилцах, удирдлагын соёл, чадавхийг дээшлүүлэх, тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдэнэ.
- 0

Хамгийн их алддаг үгс

 • дараахь
 • сууцны
 • талаархи
 • нөхцөлтэйгээр
 • харъяа
 • бүрт
 • спамнаас
 • зургадугаар
 • автотээврийн
 • софт
 • гудамжны
 • спамботоос
 • конвенци
 • хэлтсүүдийн
 • сууцжуулах
 • геодези
 • банкуудад
 • трасс
 • блогов
 • паспор
 • бялдарын
 • сонсоё
 • ойрхи
 • магазин
 • банкин
 • даатгалийн
 • хаяганд
 • аймагийн
 • телехяналтын
 • чадавхийг
 • хүргүүлвэл
 • гомдолоор
 • жуучлалын
 • асуудлаарх
 • зэвсэгээс
 • тийзний
 • такс
 • гудамжинд
 • захи
Сайт харьцуулах


Жагсаалт