Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://altankhuyag.parliament.mn/

http://altankhuyag.parliament.mn/news/planning/categories/2231

Доорх линкээр татаж авна ууХавсралт файл
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Монгол Улсын эдийн засаг 2013 оны 1 дүгээр улиралд 7.1 хувийн өсөлттэй байсан бөгөөд Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэр 2013 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд орж, зэсийн баяжмалаа 7 дугаар сараас экспортолж эхэлсэн
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230

ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ Сэдэв: “Гудамж” төсөл, улсын чанартай авто замын талаар Авто замын төсөл хөтөлбөр энэ жилийн хувьд улсын төсөв, Хөгжлийн банк, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар 3,321.4 км автозам, 175.1 км хатуу хучилттай замд 947.1 тэрбум төгрөг зарцуулахаас 522.2 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Улсын Засгийн газрын самурай бондын тогтолцоог ашиглаж, японы зах зээлд хөрөнгө босгох асуудлыг хамтран судалж ажиллахаар тогтсон болно.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Улс орны бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд, уул уурхай, дэд бүтэц, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарт төсөл хэрэгжүүлэхэд японы тэргүүний технологи, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, Япон Улсын Засгийн газрын иенийн хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглаж, харилцан ашигтай, бие биеэ нөхсөн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлаар тохиролцоонд хүрсэн.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Урьдчилгаа төлбөр шилжсэн өдрөөс 13 сарын үйлдвэр ашиглалтанд орно.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Үйлдвэрийн барилгын засвар, дэд бүтэцийн шинэчлэл хийгээд эхэлсэн байгаа
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Чингис бондын эх үүсвэрээр санхүүжигдэж буй 8-р хорооллын дэд бүтцийн барилгын ажлын 7-р хорооллын ажил 2013 онд хийгдэж дуусна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

2013 оны 9 дугээр сарын байдлаар нийт 33 уулзварын 12 уулзварын зам барилгын ажил дуссан
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Төслийн явц 15 хувьтай байгаа бөгөөд гэрээний дагуу 2014 оны 8 дугаар сарын 25-нд ажил бүрэн дуусч хүлээлгэн өгөх болно.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

2014 онд бүрэн дуусч ашиглалтад орно.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Энэхүү тогтоолын хүрээнд Улаанбаатар хотод орон сууцны 10 хороолол, гэр хорооллын 12 байршилд инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний 91 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрах зорилтот бүлэгт үзүүлэх хөнгөлөлтийн бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх зорилгоор “Төрийн орон сууцны корпораци”-ийг Засгийн газрын 2013 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 253 дугаар тогтоолоор байгуулан, уг корпорацийн дүрмийг 2013 оны 298 дугаар тогтоолоор батлаад байна. 
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Мөн иргэд 487.4 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах хүсэлт гаргаснаас банкууд 8,129 иргэнд 463.1 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Уг журмын дагуу 2013 оны 9 дүгээр сарын байдлаар банкууд 451.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 16,122 иргэний хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэж, орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг 8 хувьд шилжүүлсэн байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Үүнтэй холбогдуулан Засгийн газраас Монголбанктай хамтран “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журмыг боловсруулж, Засгийн газрын 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 200 дугаар тогтоолоор баталсан
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн уялдааг хангах, улмаар орон сууцны үнэ тогтвортой байх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд дуусаагүй орон сууцны барилгад зориулж 77 компанид 120.0 тэрбум төгрөгийн зээлийг (Улаанбаатар хотод 7 хувийн хүүтэй, орон нутагт 5.5 хувийн хүүтэй)-ийг 18 сарын хугацаатай олгоод байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Энэ ажлын хүрээнд Байшин үйлдвэрлэх комбинат буюу БҮК-1-ийг сэргээж, жилд 5000 айлын орон сууц барих хүчин чадал бүхий угсармал хавтгаалжин барилгын үйлдвэрийн төсөлд Чингис бондоос 30 хувийн санхүүжилт буюу 14 сая ам
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Шинэ төмөр зам төслийн зээлийн санхүүжилтийг татах ажлын хүрээнд төслийн санхүүгийн зөвлөх баг нь Япон, Солонгос, Хятадын эксим банкуудтай уулзалтууд хийсэн бөгөөд “Шинэ төмөр зам” төсөлд зээлийн санхүүжилт олгох сонирхолтой байгаагаа эдгээр талууд илэрхийлсэн болно.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

“Samsung C&T” компанийн боловсруулсан ажлын зургийг Зам, тээврийн яамны экспертүүдээр батлуулах ажил явагдаж байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн байдлаар тухайн чиглэлд баригдах төмөр замын суурь бүтцийн газар шорооын ажил гүйцэтгэл нь 42.03 хувьтай явж байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

“Энержи ресурс рейл” ХХК болон “Samsung C&T” компанитай МТЗ-ТӨ-1322/02, ER-13-006 тоот “Эрх, үүрэг шилжүүлэх гэрээ”-г 2013 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар 295 км хучилттай авто авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 12 дугаар сарын 01-ний дотор ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар 104 км хучилттай авто авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 12 дугаар сарын 01-ний дотор ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Харин 2013 оны дунд үеэс эхлэн төлбөрийн тэнцлийн алдагдал нэмэгдснээс гадна зах зээлд валютын ханшинд нөлөөлөх хэд хэдэн сөрөг мэдээлэл гарч, иргэдийн валютын хадгаламж нэмэгдэж, валютын ханш өсөөд байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны экспорт өмнөх оны мөн үеэс 3.5 тонн алтаар нэмэгдсэн, газрын тосны экспорт 2.6 сая баррельд хүрч, өмнөх оныхоос 90.0 сая ам.доллараар, төмрийн хүдрийн экспорт 86.0 сая ам.доллараар тус тус нэмэгдсэн нь уул уурхайн салбарын экспортын бууралтыг багасгав.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар оны эхнээс 6.7 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеийн инфляцийн түвшин 11.1 хувьтай  харьцуулахад 1.7 дахин бага байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлсэн инфляцийн түвшин 2012 оны эцэст 14.2  хувь байсан
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Эдгээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийлүүлэлтийн шинж чанартай инфляцийг бууруулах зорилгоор түлш, шатахуун, мах, гурил зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг дэмжин ажиллаж байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Үнэ тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”, “Өргөн хэрэглээний импортын бараа, бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах”, “Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах”, “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” гэсэн 4 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Иймд Засгийн газраас инфляцийн түвшинг бууруулж, тогтворжуулах бодлого баримтлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2012 оны 4 дүгээр улиралд Монголбанк, Засгийн газар хамтран “Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж эхлээд байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Сүүлийн жилүүдийн инфляцийн түвшинг авч үзэхэд нийлүүлэлтийн болон бараа бүтээгдэхүүний зардлын өсөлттэй холбогдсон инфляци давамгайлж байгаа нь харагдаж байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Эдийн засгийн дотоод хэрэглээ эхний хагас жилд 20 гаруй хувиар, бодитоор 16.5 хувиар өссөнөөр үйлчилгээний салбарын эрэлт өсч, нэрлэсэн дүнгээр 20 орчим хувиар, бодитоор 8.4 хувиар өсөөд байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Сүүлийн хагас жилд төмөр зам, авто зам, орон сууцны барилга угсралтын ажил илүү хурдтай эрчимжсэнээр барилгын салбарын үйлдвэрлэл 2013 онд өмнөх оныхоос 2.7 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 2.7 хувиар өссөн бөгөөд оны сүүлийн хагаст Хөтөлийн цементийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажил дуусч, нэхмэлийн салбар, үүн дотроо самнасан ноолуур, оёмолын салбарын үйлдвэрлэл нэмэгдсэнээр боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 3 орчим хувиар өсөх төлөвтэй байна.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Аж үйлдвэрийн салбарын бодит өсөлт энэ оны эхний 5 сард 2 хувь байсан бол Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орж, экспорт эхэлснээр дээрх өсөлт эхний 7 сард 8.6 хувь, 8 дугаар сард 8.8 хувь болж нэмэгдсэн
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/8752

Монгол Улсын эдийн засаг 2013 оны 1 дүгээр улиралд 7.1 хувийн өсөлттэй байсан бөгөөд Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэр 2013 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд орж, зэсийн баяжмалаа 7 дугаар сараас экспортолж эхэлсэн
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Мөн уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд Оюу толгой-Гашуун сухайт чиглэлд 3 компанийн 81 км, Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлд 1 компани 36.8 км замыг тус тус барьсан байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Мөн хурдны замын талбайн солбилцлыг Засгийн газрын хуралдаанаар баталсан
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Туулын хурдны зам нь Баянзүрхийн товчоо-Азийн авто замын сүлжээний  АН-3 тэнхлэг хүртлэх 30 километр байх бөгөөд одоогийн байдлаар байгаль орчинд нөлөөлөх ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэж, анхан шатны зураг төсөл бэлэн болж, улаан шугам тавигдаад байна
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

12.6 га газар үйлчилгээний талбайн ажлыг тохижилтын 3 компани 3.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр;
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

8.5 км хатуу хучилттай замыг 6 компани 5.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр;
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Үүнээс 18 уулзварыг энэ жилдээ, үлдсэнийг ирэх жилд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Замын түгжрэлд шилжих хөдөлгөөнд хүндрэлтэй “Т” хэлбэрийн уулзвар хэт их, шууд буюу нэвт гудамжууд, дөрвөн замын уулзварууд бага, гудамжны нэвтрүүлэх чадвар муугаас тойруу болон илүүдэл хөдөлгөөн их хийдэг гэж дүгнэж 33 уулзварыг дахин шинэчлэх шаардлагатай гэж үзсэн.
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Иймд авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио, газар дээрх болон доорх дэд бүтэц, ногоон байгууламж, гудамжны өөрийн дизайн нэртэй 119 гудамжийг шинээр бий болгон, төлөвлөн ажиллаж байна. 
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ өнөөгийн замуудыг өндөр, өргөн замууд болгож болох байсан боловч Улаанбаатар хотын замын талбайн хэмжээ нь судлагдсан орнуудынхаас 3-4 дахин бага бөгөөд гудамжны тоо нь 2-4 дахин бага байгаад үндэслэн олон гудамж бүхий хувилбараар дээрх бүхий л асуудлыг шийдэж чадна гэж үзсэн болно
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Хурдны замын ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэл, авто замын барилгын ажилд  эхний ээлжинд  173,848.0 сая төгрөг;
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Төслийг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд шаардагдах 200 сая ам.долларын санхүүжилтийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас “Чингис” бондын эх үүсвэрээр хийнэ
- 0

http://altankhuyag.parliament.mn/news/times/categories/2230/pages/9824

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Гудамж төслийг батлах тухай” 46 дугаар тогтоол, “Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 71 дүгээр тогтоол, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу “Гудамж” төслийн ажлын хэсэг 2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр байгуулагдан нийт 40 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 52 холбоосууд
 • 14 батлаачаа
 • 13 сууцны
 • 11 ашиглалтанд
 • 8 линкээр
 • 8 юмуу
 • 6 ууХавсралт
 • 4 батлаачээ
 • 4 автозам
 • 4 инфляцийн
 • 3 үүсгэчээд
 • 3 ѳршѳѳлийн
 • 3 бондын
 • 3 дуусч
 • 3 гудамжны
 • 2 уусс
 • 2 байгаан
 • 2 банкууд
 • 2 шоронжсон
 • 2 тгүү
 • 2 гада
 • 2 тусл
 • 2 өртөгтэйгээр
 • 2 сухайт
 • 2 өөрө
 • 2 ээлжинд
 • 2 лсын
 • 2 тусла
 • 2 түвшинг
 • 1 тэтггэврийн
 • 1 хууртхад
 • 1 суудагаа
 • 1 бхийн
 • 1 нэмэгдснээс
 • 1 яанавдээ
 • 1 банкуудтай
 • 1 баина
 • 1 гавъяаны
 • 1 холбоглсон
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт