Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://www.mongolbank.mn/

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=2

Төвбанк Хөгжлийн банкинд хяналт тавих саналаа өгч байсан
- 0

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=2

Банкны зах зээл нь маш консерватив байх ёстой
- 0

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=2

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?
- 0

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=2

Засгийн газрын хөрөнгийг дотоодын банкуудад байршуулсан талаархи мэдээ
- 0

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=3

Цалин нэмэх болгонд инфляци гээд айгаад, ангайгаад сууж болохгүй
- 0

http://www.mongolbank.mn/listinterview.aspx?did=3

Нөөцийн хувийг нэмэгдүүлсэн нь банкуудад нөлөөлөхгүй
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/listmonetarypolicy.aspx?did=66

Харин банк хоорондын зах илүүдэл нөөцийн хомсдолтой тохиолдолд хэлцлүүдийн хүү өсч байдаг байна.
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/listmonetarypolicy.aspx?did=66

Банкууд хөрвөх чадвараа удирдах, заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг хангах зорилгоор банк хоорондын захаас санхүүжилт авдаг бөгөөд ингэхдээ зээлдүүлэгч банкинд хүү төлнө.
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/listmonetarypolicy.aspx?did=66

Банк хоорондын зах бол банкууд бие биедээ санхүүжилт олгох, авах тогтолцоо бөгөөд зах дээр 5 төрлийн хэлцэл хийгддэг байна
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/listmonetarypolicy.aspx?did=1

Төв банкны хараат бус байдал ба инфляцийн түвшин /1973-1988/
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/listmonetarypolicy.aspx?did=1

"Борьба с инфляцией и есть борьба за развитие." (Алексей Кудрин)
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/aboutUs.aspx?did=4

Монголбанкны эмблем нь мөнхөд бат бэх оршин тогтнож, үргэлжид хөгжин цэцэглэж, ариусан залуужиж, өсөн арвижихын есөн хүсэл биелж байхын билэгдэл юм.
- 0

http://www.mongolbank.mn/eng/aboutUs.aspx?did=4

Энэхүү дүрс нь мөнхөд хөгжин дэлгэрч, үргэлж залуу байхын бэлэгдэл бөгөөд гурван зүмбэртэй байгаа нь монголчуудын эртний уламжлалын дагуу гурав гурваар нь хураангуйлан багтаасан есөн эрдэнийг төлөөлнө.
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

үр дүн гарч, инфляци бууран зорилтот түвшин орчимд байгаа зэрэг нь мөнгөний бодлогын хүүг 1.0 нэгж хувиар бууруулах боломжийг бүрдүүлж байна.
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

нөлөөлөл багасахаар хүлээгдэж байгаа нь мөнгөний бодлогын хүүг бууруулах нөхцлийг бүрдүүлснээр Монголбанк бодлогын хүүг 0.75 нэгж хувиар бууруулж 12.5 хувь болгосон байна.
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

2013 оны 1 сарын 25-ны байдлаар инфляцийн хэтийн хандлага зорилтот түвшинтэй нийцтэй, эрэлтийн шалтгаантай инфляцийн дарамт буурч, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

2012 онд төсвийн сулралт, бэлэн мөнгө тараалт, эрэлт ба нийлүүлэлтийн гаралттай инфляцийн даралт буурахгүй байгаатай холбогдуулан 2012 оны 4 сарын 17-нд бодлогын хүүг 0.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлж 13.25 хувь болгосон байна.
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

Хүний хөгжил сангаас олгож буй бэлэн мөнгө, төсвийн өндөр зарлага, хувийн хэвшлийн эрэлтийн өсөлт, төрийн зохицуулалттай зарим барааны үнэ өссөнөөс суурь инфляци
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

2011 оны 4-р сарын 27-нд суурь инфляцийн өсөлт, илүүдэл мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг эдийн засгийн хэт халалтын шинж
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

инфляци өдөөгдөж суурь инфляцид нөлөөлж эхэлснээр Монголбанк 5 дугаар сард бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн 11 хувьд хүргээд байсан бол
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

2010 оны өвлийн зуд, мөн оны 4 дүгээр сараас иргэн бүрт Хүний хөгжил сангаас бэлэн мөнгө олгож эхэлсэнтэй холбоотойгоор нийлүүлэлтийн болон эрэлтийн гаралтай
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

Монгол улсын эдийн засагт шууд нөлөөлж, инфляцийн түвшин жилийн 34 хувьд хүрч байснаас шалтгаалан Монголбанк 2009 оны 3 дугаар сард бодлогын хүүг 14 хувь хүртэл
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

Ингэснээр зээл олголт, хэрэглээг хөхүүлэн дэмжиж эдийн засгийг сэргээх бодлогыг баримталдаг байна.Монголбанк бодлогын хүүг анх нэвтрүүлэхдээ
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

Монголбанкны бодлогын хүүний өсөлт нь инфляцийн хөөрөгдлийг бууруулах, мөнгө зээлийн агрегатуудын хурдацтай өсөлтийг сааруулж зохистой түвшинд байлгах,
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

хүүний өөрчлөлт нь Төв банкнаас баримталж буй мөнгөний бодлого аль чиглэлд /хатуурах, зөөлрөх/ өөрчлөгдөж буйг илтгэхийн сацуу банк хоорондын захын хөтөч хүүний үүргийг гүйцэтгэнэ.
- 0

http://www.mongolbank.mn/listmonetarypolicy.aspx?did=2&did1=

Монголбанкны бодлогын хүү хөдлөхөд түүнийг дагаад арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүү, улмаар зээлийн хүүнд өөрчлөлт орохоор хүлээгддэг
- 0

http://www.mongolbank.mn/listlawsandregulationsdb.aspx?groupone=3&grouptwo=3

Монголбанк, Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээлэл
- 0

http://www.mongolbank.mn/dblistcpi_mng.aspx

Улсын инфляци - 2014 оны 05 сарын байдлаар
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 993 своп
 • 773 банкууд
 • 725 форвард
 • 560 банкуудад
 • 488 инфляци
 • 422 талаархи
 • 357 сууцны
 • 106 банкуудын
 • 90 инфляцийн
 • 71 банкинд
 • 44 хүүний
 • 43 дараахь
 • 39 инфляцийг
 • 37 сурвалжлага
 • 31 репо
 • 26 банкуудаас
 • 20 шийдвэрлжээ
 • 19 банкуудтай
 • 19 нөхцлийг
 • 18 эрсдэлийг
 • 17 эрсдэлийн
 • 17 бондын
 • 17 түвшинг
 • 16 инфляцид
 • 14 эерэгээр
 • 13 бюллетень
 • 13 үүсч
 • 13 юаний
 • 12 крон
 • 11 хүүнд
 • 11 овернайт
 • 11 эрсдэлээс
 • 10 орчинг
 • 10 хүүн
 • 9 хүүнээс
 • 9 позицийн
 • 9 чадавхийг
 • 8 моргейжийн
 • 8 бүрт
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт