Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://www.miat.com/

http://www.miat.com/mn/board-item

Үсний гель, шүршүүрийн гель, шүдний оо зэрэг гелэн бүтээгдэхүүнүүд
- 0

http://www.miat.com/mn/board-item

Зорчигч бүрт зөвхөн 1 ширхэг ийм уут бүхий шингэн зүйлсийг гар тээшинд авч явахыг зөвшөөрнө
- 0

http://www.miat.com/mn/board-item

Шингэн эд зүйл нь 100 мл-ээс илүүгүй савлагаатай байна
- 0

http://www.miat.com/mn/board-item

Бэлэн мөнгө, үнэт эдлэл, чухал бичиг баримт, камер, агаарын хөлгийн бүхээгт авч орохыг зөвшөөрсөн урсдаггүй баттерей бүхий зөөврийн компьютер зэрэг үнэт эдлэлээ гар тээшинд авч орохыг зөвлөж байна
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Зорчигчийн суудал захиалгад WEAP код болон сумны хайрцагтайгаа бохир жин, бууны бохир жин, хайрцагны 3 талын хэмжээс буюу урт, өргөн, өндөр баталгаажсан байна.
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Зорчигчийн авч явах спорт болон ангийн зориулалттай хувийн хэрэгцээний буу, сум (зөвхөн Div 1.4S, UN0012 юмуу UN0014 ) -ыг дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд бүртгэгдсэн тээш хэлбэрээр тээвэрлэнэ.
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Унадаг дугуйг дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд бүртгэгдсэн тээш хэлбэрээр тээвэрлэнэ.
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Жич : Улаанбаатараас АНУ, Канад руу МИАТ ХК-ийн олон улсын аялал болон интерлайн гэрээтэй авиакомпаниудын аялалаар дамжин нэг билеттэй зорчиж буй үед ширхэгийн системийн дагуу таны тээшийг хүлээн авна.
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Мөн тээшнүүдийг хооронд нь нийлүүлж багласан тохиолдолд тээвэрлэлтэнд хүлээн авахгүй.
- 0

http://www.miat.com/mn/baggage

Зорчигчийн үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх бүртгэгдсэн тээшний хэмжээ нь нислэгийн тийзэнд дурьдсан суудлын зэрэглэлд тулгуурлах ба хэмжээг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв
- 0

http://www.miat.com/mn/skyshop

Шинэчлэгдсэн агаарын худалдааны үйлчилгээ нь зорчигч та бүхэнд тав тухтай аялалыг бүрдүүлнэ гэдэгт итгэж байна.
- 0

http://www.miat.com/mn/skyshop

Шинэчлэгдсэн агаарын худалдааны үйлчилгээгээр агаарын худалдаанд оролцож буй зорчигчдод гадаад оронд аялах ваучер мөн хямдралтай үнээр татваргүй барааны дэлгүүрээс тусгай барааг худалдан авах гэх мэт шагналтай сугалаанд оролцох шинэ аянг эхлүүлж байна
- 0

http://www.miat.com/mn/skyshop

Олон улсын татваргүй барааны худалдаа үйлчилгээг 30 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хонг Конг-ын King Power Traveler групптай үндэсний тээвэрлэгч МИАТ хамтран ажиллаж эхэлж байна
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Хэрэв таны нэг тээшний жин нь олон улсын нислэгт 32 кг -аас дээш орон нутгийн нислэгт 15 кг -аас дээш эсвэл овор (гурван талын нийлбэр хэмжээ) нь 158см (62 инч)-ээс хэтэрч байвал Та уг тээшийг тээвэрүүлж болох эсэхийг зааварлагчаас урьдчилан лавлах шаардлагатай
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Та олон улсын нислэгээр зорчихдоо бизнес зэрэглэлиин тийзтэй бол 30 хүртэл кг, энгийн тийзтэй бол 20 хүртэл кг, орон нутгийн нислэгт 10 хүртэл кг тээшийг бүртгүүлээд үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх эрхтэй
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Гар тээшний 3 талын хэмжээсийн нийлбэр нь 115 см-ээс хэтэрч болохгүй
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

- Харин ямар нэг хөнгөлөлттэй эсвэл тусгай тарифаар бичигдсэн тийзний хувьд захиалга болон аялал өөрчлөх боломжгүй байдаг тул тийз авсан газраасаа лавлана уу?
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Нислэгийн тийзийг тийзэнд заасан эхний газраас эхлэн дарааллаар нь ашиглах ёстой.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Харин ямар нэг хөнгөлөлтэй эсвэл тусгай тарифаар бичигдсэн тийзний хүчинтэй хугацаа тухайн тарифын нөхцөлд заасан журмаар хязгаарлагдах тул Та явах өдөр буюу нислэгээ солих тохиолдолд тийзнийхээ хүчинтэй байх нөхцлийг шалгаж байна уу
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Бусдад дамжуулсан эсвэп засварласан тийзийг хүчингүйд тооцож тээвэрлэлтэнд авах, мөнгө буцаахыг хориглоно.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

- Зорчигч нислэг эхлэхээс 2 цаг 30 минутын өмнө тухайн нисэх буудалд хүрэлцэн ирж гаалийн үзлэг, зорчигчийн тийз ба тээшний бүртгэл болон паспортын шалгалтанд орох ёстой
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

шахсан хий (бутаны хий болон спортын зориулалтын хүчилтөрөгч), хордуулагч бодис (шавьж устгэгч бодис г м), идэмхий бодис, цацраг идэвхит бодис, их хэмжээгээр соронзлогдсон материал исэлдүүлэгч бодис, харшил үзүүлэгч бодис болон хүний эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, агаарын хөлгийн аюулгүй байдалд хор хөнөөл учруулах бодисууд орно.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Үүнд, тэсэрч дэлбэрэх бодис (буудуулдаг салют гм), шатамхай шингэн болон шатамхай хатуу бодис (их хэмжээний шүдэнз, асагуур), спиртийн төрлийн ундаа (спиртийн хэмжээ 70 процентоос их тохиолдолд)
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Тээвэрлэхээс татгалзсаны нөхөн төлбөр олгох журам үйлчилдэг орнуудад, хэдийгээр баталгаат захиалгатай боловч хэтрүүлсэн захиалгын улмаас суудалгүй болж, тэзвэрлэлтээс хасагдсан зорчигчдод олгох нахөн төлбөрийг тухайн тээвэрлэгч төлөвлөсөн байдаг
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Доорхи санамж АНУ-ын нутаг дэвсгэрт худалдагдсан АНУ-аас тээвэрлэлт нь эхэлж байгаа тийзний хувьд хамаарахгүй.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Аяллын үнийн тодорхой хэсэг болох тэдгээр татвар хураамжуудыг тарифын дунд оруулсан баиж болохоос гадна тийзний TAX/FEЕ/СНАRGE гэсэн нүдэнд тусад нь бичсэн байж болно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Засгийн газрын эрх бүхий баигууллага болон нисэх онгоцны буудлаас тогтоосон татвар хураамж тийзний оронд орсон байж болно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Нэмэлт зүйлийг зааварлагч байгуулгаасаа асууна уу?
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Ийм даатгал нь Варшавын конвенци, мөн дээрхи тусгай гэрээгээр ноогдуулах хариуцлагын аливаа зүйлд харшлахгүй
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Зорчигч нь даатгалын компанид даатгал төлж нэмэпт хамгаалалт эдэлж болно.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Дээрхи тусгай гэрээнд нэгдэж орсон тзэвэрлэгчдийн нэрс нь тийм тээвэрлэгчдийн тийз худалдах бүх байгууллагуудад байх бөгөөд бусад сонирхсон зүйлээ тэндээс лавлаж болно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Дээрхи чиглэлээр бус, мөн дээр нь тусгай гэрээнд оролцоогүй хэрэглэгчийн тээвэрлэлтэнд зорчигчдын амь нас, эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд тээвэрлэгчийн хариуцлага ихэнхдээ АНУ-ын 10,000-ээс 20.000 орчим доллароор хяагаарлагдана
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Аялал нь АНУ-аас эхлэлтэй буюу тэнд төгсгөлтэй, эсвэл тус улсаас зөвшөөрөгдсөн зогсоолыг дайрч байгаа бол доорхи конвенци, тарифын эмхтгэлд тусгагдсан тээврийн тусгаа гэрээнд заасан ёсоор, эдгээр гэрээнд оролцогч тээвэрлэгчдийн хариуцлагын талаар нь зорчигчдын амь нас, эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд (хохирол нотлогдсон үед) зорчигч тус бүрд АНУ-ын 75,000 доллароос хэтрэхгүй байх бөгөөд энэ хязгаарын дотор тээвэрлэгчийн гэм бурууг тогтоосон эсэхээс шөлтгаалахгүйгээр хариуцлага хүлээлгэнэ
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Олон улсын аяллын зорчигчид Варшавын конвөчцийн заалтуудьн мөрдвөл зохино
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Шаардлага гарвал тээвэрлэгч нь урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр зорчигчдыг өөр тээвэрлэгчид шилжүүлэх онгоцыг солих тийзэнд заагдсан буух газрын өөрчлах буюу хүчингүи болгож болно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Тухайн гараагаар гүйцэтгэж буй тээвэрлэлтийн тариф чь тээвэрлэлт эхлэхээс өмнө өөрчлөгдөж болно.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Тарифын лавлах, тээвэрлэлтийн нөхцөл буюу зохих журамд өөрөөр заагаагүй бол тийзний хүчинтэй байх хугацаа нь тээвэрлэлт эхэлсэн өдрөөс хойш 1 жилээр тогтоогдоно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Тээвэрлэгчийн хүлээх хариуцлагыг хязагаарлах болон үгүйсгэх талууд нь тээвэрлэгчийн төлөөлөгч, ажилтан мөн тэдгээрийн дамжуулан тээвэрлэлтийг явуулж буй агаарын хөлгийг эзэмшигч бүх этгээдэд хамаарана.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Бүтэн нэр, түүний товчлол нь тарифын лавлах, тээвриин нөхцөл, тухайн тээвэрлэгчийн цагийн хуваарьт заагдана
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Тээвэрлэгчийн нэрийг тийзэнд товчлон бичиж болно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Энэ заалт нь дээр дурдсан журамд харшлахгүй тул энэхүү гэрээгээр гүйцэтгэж буй тээвэрлэлт, тээвэрлэгч бүрээс үзүүлж буй бусад үйлчилгээ нь тус тийзэнд тодорхойлогдсон заалт, хэрэглэж буй хууль (конвенцийг хэрэглэх талаархи дотоодын хуулийг оролцуулан), засгийн газрын тогтоол, мөрдөж буй тариф, гэрээний нөхцөл болон түүнд хамаарах журамд (тээвэрлэгчийн аль ч салбараас мэдэх боломжтой) тус тус захирагдана
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Энэхүү гэрээ ёсоор гүйцэтгэж буй Тээвэрлэлт нь Конвенцийн дагуу олон улсын тээвэрлэлт биш болох нь тодорхойлогдоогүй бол Варшавын конвөнци, Монтреалын конвенцоор батлагдсан журам үйлчилнэ.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Монтреалын конвенци гэж 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Монтрөал хотноо гарын үсэг зурсан олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмын тухай конвенцийг хэлнэ.
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Варшавын конвенци гэдэгт Варшав хотноо 1929 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр гарын үсэг зурж, мөн 1955 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Гааг хотноо гарын үсэг зурсан протоколоор өөрчлөлт оруулсан олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмын тухай конвенцийг ойлгоно
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Энэхүү гэрээнд дурдагдсан зарим нэр томъёонуүд нь дараахь утгыг хадгална
- 0

http://www.miat.com/mn/before-travel

Олон улсын агаарын тээврийн үйлчилгээнд Варшавын конвенци болон Монтреалын конвенцийг мөрдлөг болгодог
- 0

http://www.miat.com/mn/redeem-miles

- Нэг талын аялалын урамшууллын тийз миль зарцуулалтын 50 хувиар тооцно.
- 0

http://www.miat.com/mn/benefits

Суудлын боломж гарсан үед “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүд нь бусдаас давуу эрх эдлэнэ.
- 0

http://www.miat.com/mn/benefits

1- тийз захиалах үед суудлын боломжгүй байвал захиалга нь хүлээлгэнд ордог
- 0

http://www.miat.com/mn/benefits

Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /ширхэгийн систем/
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 6 тийзний
 • 5 такс
 • 5 тийзэнд
 • 5 хөнгөлөлтөнд
 • 5 конвенци
 • 4 конвенцийг
 • 4 аялалын
 • 3 эдлэнэ
 • 3 тээвэрлэлтэнд
 • 3 дараахь
 • 2 гель
 • 2 талаархи
 • 2 доорхи
 • 2 таньд
 • 2 зочидын
 • 2 ширхэгийн
 • 1 томъёонуүд
 • 1 түгээврийн
 • 1 алхамыг
 • 1 гелэн
 • 1 хуритмлуулах
 • 1 бонус
 • 1 виза
 • 1 бүрт
 • 1 шавьж
 • 1 эсвэп
 • 1 тээвэрүүлж
 • 1 аянг
 • 1 хамаарана
 • 1 интерлайн
 • 1 книжка
 • 1 үүсч
 • 1 хязагаарлах
 • 1 хүчингүи
 • 1 заалтуудьн
 • 1 хяагаарлагдана
 • 1 эрхэй
 • 1 эмхтгэлд
 • 1 байгуулгаасаа
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт