Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://cd.gov.mn/

http://cd.gov.mn/author/user12/page/6

Албан паспорт шинээр мэдүүлэх хуудас Албан паспор сунгах маягт
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/6

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 401 дүгээр ангийн дэргэд ШШГБ-ын албан хаагчдын спорт, соёлын арга хэмжээг зохион байгуулах, тэдний бие бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилго бүхий “Биеийн тамир, соёл, олон нийтийн төв” 2014 оны 1 дүгээр сард байгуулагдсан билээ
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/5

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 2013 онд хоригдогсдын гал тогооны жишиг стандартыг тогтоон, 360.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж, орчин нөхцөлийг засч тохижуулан, хоолны нэр төрөл, чанарт онцгойлон анхааран ажиллаж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/5

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги 83 5704.5 5704.5 20219.5 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги 39 3100 1700 8303.7 900012501 3 Тахирсоёт хорих 405-р анги 21 974.2 974.2 10654.3 200912501 4 Баянзүрх хорих 407-р анги 217 ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/5

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги 85 6299.7 595.2 15709.5 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги 30 4500 1400 7300.3 900012501 3 Тахирсоёт хорих 405-р анги 21 2153.6 1179.4 13471.2 200912501 4 Баянзүрх хорих 407-р анги 234 ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

2014.03.31 д/д д/д Эцэг, эхийн болон өөрийн нэр Хүйс Мэргэжил Ажиллахыг хүссэн газрын санал 03 дугаар сарын сургалтанд тэнцсэн 1 1 Цэрэнбат Цэрэнчулуун эр үгүй Хорих 417 дугаар  анги 2 2 Батмөнх Билгүүн эр Хорих 435 дугаар  анги 3 3 Пүрэвдорж Хасбаатар эр бага эмч Архангай аймаг дахь ШГА 4 4 Отгонбямба Өлзийбосго эр бага эмч /уламжлалт/ Архангай аймаг дахь ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

Огноо: 2014-01-29 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/01/УТ Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

Огноо: 2014-01-29 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээнд гурил, будаа нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/04/УТ Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээнд гурил, будаа нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

Огноо: 2014-01-30 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/02/УТ   Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

  Багцын дугаар Багцын нэр Баталгааны дүн /төг/ Багц №01 Видео хурлийн төхөөрөмжийн техник хэрэгсэл 7799600   Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

Огноо: 2014-02-20 Тендер шалгаруулалтын нэр: Видео хурлын төхөөрөмж техник хэрэгсэл нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/03/УТ   Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерєнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Видео хурлын төхөөрөмж техник хэрэгсэл нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

  Огноо: 2014-03-05 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/06/УТ   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах–ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/4

Огноо: 2014-03-28 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/02/УТ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос r-Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/3

Огноо: 2014-04-09 Тендер шалгаруулалтын нэр: Ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/01/УТ Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерєнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/user12/page/3

Огноо: 2014-04-10 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээнд гурил, будаа нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/04/УТ Шvvхийн шийдвэр гvйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээнд гурил, будаа нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/undarmaa

Энэ онд ялтныг нийгэмшүүлэх, тэдэнд мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох, эрх чөлөөт амьдралд гараад эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажил хөдөлмөр эрхэлж, бие даан амьдрах нөхцөл бололцоог нь бүрдүүлэх зорилгоор аймгийн Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, мэргэжил эзэмших хүсэлтэй 14 хүмүүжигчийг ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорих 407 дугаар ангиас цэргийн ерөнхий мэдлэг, цэргийн албаны дотоод дүрэм, албаны бэлтгэлжилтийн сургалтыг Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадын баазийг түшиглэн хамтран зохион байгуулав
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

ШШГЕГ-ын харьяа Дархан уул аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх алба буюу хорих 445 дугаар анги нь ял эдлэж буй ялтнуудаас гаргасан санал хүсэлтийн дагуу “Бакет” сургалтын төвтэй хамтран хүнд машин механизмын операторчны мэргэжил олгох сургалтад 6 хүмүүжигч амжилттай суралцан төгсөж үнэмлэх, чадамжийн гэрчилгээгээ гардан авлаа
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

Сүүлийн жилүүдэд олон улсын болон дотоодын хүний эрхийн байгууллагуудаас тавигдаж буй шаардлагыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн хоригдогсодын зүгээс цагдан хорих байранд үйлдэж болзошгүй хэрэг, учралаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдан хорих өрөө, байрны зохион байгуулалтын талаар хүний эрх болон аюулгүй байдлыг хангасан түвшинд ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

Цагдан хорих үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан хоригдогсодын болон албан хаагчийн аюулгүй байдлыг хангасан орчныг стандартчилах шаардлага зүй ёсоор тавигдсаар байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

№ Байгууллагын нэр Ажилд гарсан ялтны тоо Ялтны цалин, орлого /мян.төг/ Ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл Ялтны нэрийн данс жилийн эхнээс /өссөн дүнгээр/ тухайн сарын 1 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги 84 0 0 17299.2 200112501 2 Авдрант хорих 403-р анги 27 1400 1400 8789.1 900012501 3 Тахирсоёт хорих 405-р анги 12 0 0 0 200912501 4 Баянзүрх хорих 407-р анги 217 ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/7

ШШГЕГазар Хугацаа: 2014.03.06 SORT_ID МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ Мөнгөн хөрөнгийн 2014  оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 1 0 0 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 1799438.3 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 5557784.5 I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8 8114825000 7795347933 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 7529288400 7478761700 Бусад ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

1.            Хорих ангид ял эдэлж байгаа ялтны түр ба удаан хугацааны уулзалт Шүүхийн шийтгэх тогтоол /магадлал/-оор хорих ялаар шийтгүүлсэн этгээдийн ялыг биечлэн эдлүүлэх, тэдгээрт холбогдох харилцааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, “Хорих ангийн дотоод журам”-д заасны дагуу зохицуулах ба түр, удаан хугацааны уулзалтыг хорих ангийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлд заасан заалтыг баримтлана.Үүнд: 11.1
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Хэрэв гүйцэтгэх баримт бичиг хаана байгаа нь тодорохойгүй бол Шийдвэр гүйцэтгэх газрын төрийн банкин дахь 10460020008  тоот дансанд төлбөрийн мөнгийг тушаана.  Шийдвэр гүйцэтгэх газар төлбөр ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Хариулт: Тухайн төлбөр төлөгчид холбогдох гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэгх ажиллагаа явуулж байгаа нутаг дэвсгэрийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд төлбөрийн мөнгийг тушаана
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Хариулт: Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хорих ангиас баталгаажуулалт хийж өгөхийг хүссэн албан тоот, төлбөр барагдуулсан талаарх баримтын эх хувийг ШШГЕГ-ын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ял эдлүүлэх газарт ирүүлсэн тохиолдолд эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялын баталгаалжуулалтыг хийнэ
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Энэ удаагийн сургалтад Барилгын засал чимэглэлч, Барилгын өрөг угсрагч, Сантехникч, Бетон-арматурчин гэсэн 4 мэргэжлээр нийт 80 хүмүүжигч суралцах юм
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Нээлттэй өдөрт оролцогчдын дийлэнх нь хадгаламж зээлийн хоршоодоос төлбөрөө нэхэмжилсэн, хүүхд ийн тэтгэлэгийн төлбөр барагдуулах ...
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 407 дугаар ангиас алба хаагчдынхаа ажиллах урам зориг, идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 дугаар сарын 2-ноос 4-ний хооронд Дорноговь аймаг дахь дэлхийн энергийн төв Хамрын хийд, 108 агуй, хүслийн уул зэрэг байгалийн түүхэн дурсгалт газруудаар харуул хамгаалалтын 12 алба хаагчийг аялууллаа
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/5

Энэ удаагийн зөвлөгөөнөөр хүүхдийн тэтгэлэгийн гүйцэтгэх баримт бичиг нэг бүрт хүрч ажиллах, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, хаяг тодорхойгүй болон төлбөр, тэтгэлэг төлдөггүй төлбөр, тэтгэлэг төлөгч нарыг олж тогтоох, энэ ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжруулах зэрэг асуудлыг хөндөж хэлэлцлээ
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/4

Иргэд хүмүүжигчийг нийгэмшүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг өмнө нь тухайн хорих ангийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчээс авдаг байсан бол одоо цаг алдалгүй мэдээллийн киоскоос авах нөхцөл бүрдлээ
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас 2014 оныг иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээнд шинжлэх ухаан, техник технологийн дэвшлийг өргөнөөр ашиглах жил болгон зарласантай холбогдуулан ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 433 дугаар ангид иргэдэд зориулсан мэдээллийн киоскыг жишиг болгон ажиллуулж эхэллээ
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/4

Тэгвэл хоёрдахь удаагийн үзэсгэлэнг зөвхөн зураач алба хаагчдын бүтээлээр 5 дугаар сарын 11-ний өдөр ШШГЕГ-ын танхимд зохион байгууллаа
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/4

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2014-05-19 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/06/УТ   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/3

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2014-05-19 Тендер шалгаруулалтын нэр: r-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2014/06/УТ   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос r-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүнсний хэрэгцээт дотор мах болон мах нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
- 0

http://cd.gov.mn/author/chinges/page/3

ШШГЕГ-ын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр ангиас албан хаагчдынхаа ажиллах урам зоригийг сэргээх, идэвх санаачлагыг өрнүүлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, анги хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх  зорилгоор Хүний нөөц, сургалтын алба болон санхүү, аж ахуйн албаны 32 албан хаагчийг Төв аймгийн “Ээж хад” шашны дурсгалт газраар аялуулж тус аймаг дахь ШШГА-ны үйл ажиллагаатай танилцууллаа
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 240 паспор
 • 14 банкин
 • 14 бялдарын
 • 13 сонсоё
 • 12 сургалтьн
 • 12 мэргэшилийн
 • 12 сургалтанд
 • 12 реалити
 • 9 хүсч
 • 9 нөхцөлтэйгээр
 • 8 санаачлагыг
 • 8 хоригдогсодын
 • 7 талаархи
 • 7 түвшинг
 • 7 зорилгоон
 • 5 тэтгэлэгийн
 • 5 цээж
 • 5 нөхцлийг
 • 5 ангилалын
 • 5 киоскоос
 • 5 санаачлагаар
 • 5 үнэмлэхний
 • 5 курсд
 • 5 институтын
 • 5 киоскыг
 • 5 эдлэж
 • 4 сантехникч
 • 4 бөмбөгийн
 • 4 чадавхийг
 • 4 үүрэгтний
 • 4 офицерийн
 • 4 бэлтгэлжилтийн
 • 4 хурлийн
 • 4 цолны
 • 4 бүрт
 • 3 засч
 • 3 хоёрдахь
 • 3 бусаддаа
 • 3 оношлогооны
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт