Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://customs.gov.mn/

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Монгол Улсын ГЕГ-ын Татвар, орлогын хэлтсийн гаалийн улсын байцаагч Д.Цэндсүрэн “Монголын Гаалийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт илтгэлээ редакцийн зөвлөлд илгээн, улмаар шалгарч энэхүү чуулга, уулзалтад Монголын Гаалийн байгууллагыг төлөөлөн оролцлоо. 
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Уулзалтын үр дүнд Гаалийн хууль тогтоомж болон гадаад худалдааны эрхзүйн актын эмхтгэлийг гаргахаар тохиролцлоо.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газрын харъяалах нутаг дэвсгэрт гаалийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа Гаалийн зуучлагч байгууллагуудын бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нарт гаалийн хууль тогтоомжоор шинэ мэдээлэл өгөх, гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны явцад гарч байгаа нийтлэг алдаа, мөн гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Гааль-Гаалийн зуучлагчийн харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2014 оны 05 сарын 24, 31-ны өдөр УБГГ-ын Сургалтын танхимд уулзалт - семинар зохион байгуулав.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Гаалийн ерөнхий газрын дарга О.Ганбат Засгийн газрын 2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжэний тухай” 147 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн “ Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай” 122 тушаал гарсантай холбогдуулан нийт гаалийн ажилтан, албан хаагчдад үүрэг даалгавар өглөө.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Ашигт малтмалын газрын хооронд Хамтран ажиллах гэрээ, Ашигт малтмалын газрын Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын лаборатори болон Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн төв лаборатори хооронд Экспортийн нүүрсний дээжинд хяналт, шинжилгээ хийх чиглэлд хамтран ажиллахаар Санамж бичиг байгуулах ёслол болов.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Уулзалтын үр дүнд харилцан мэдээ мэдээлэл солилцож, гаалийн үнэлгээг ил тод байлгах, гар утас импортлогчид гаалийн байгууллагад бараагаа үнэн зөв мэдүүлж хууль сахилтын түвшинг дээшлүүлэх талаар харилцан шийдвэрт хүрэхээр тохиролцлоо.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32?limitstart=0

Гаалийн ерөнхий газрыг төлөөлж  Гаалийн хяналт эрсдэлийн асуудал хариуцсан дэд дарга Н.Энхцогт болон бусад чиглэл хариуцсан хэлтсийн дарга, гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нар оролцлоо
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/188-2014-04-18-05-15-27

Харин Гаалийн байгууллагын ашиглаж байгаа хяналтын тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тал дээр яамны зүгээс дэмжин ажиллахыг хүсч байгаагаа илэрхийллээ.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/188-2014-04-18-05-15-27

Энэхүү уулзалтын үеэр Эдийн засаг хөгжлийн яамны төлөөлөлөөс, 2014 онд Шивээ-Хүрэн, Гашуун-Сухайтын боомтоор уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлох үед Гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн болон техник хэрэгслийн хүчин чадал, хүрэлцээ хангамж хир байгаа талаар мэдээлэл авч, түргэн шуурхай саад тотгоргүйгээр гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хийх тал дээр хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж ажиллахыг үүрэг болгов.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/190-2013

Мөн Монгол Улсын нүүрсний экспортыг Хятадын гаалийн байгууллага саадгүй шуурхай нэвтрүүлэхэд анхаарч гаалийн бүрдүүлэлтийн таатай нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах талаар санал нэгдлээ.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/190-2013

Хамтарсан манифестийн туршилтын ажлыг өргөжүүлж, нээлтийн ажиллагааг
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/190-2013

Хоёр улсын Хилийн Гаалийн байгууллагуудын холбоо баригч нарын 2012 оны уулзалтын протоколын дагуу хийгдсэн ажлын тайлан, хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлтийг танилцуулж 2013 оны 12 дугаар сард “Хамтарсан манифест”-ыг цахим хэлбэрээр солилцох асуудлаар зохион байгуулагдсан уулзалт болон Монгол, Хятадын хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн 6 дугаар хуралдаанаар тус тус тохирсны дагуу 2014 оны 3 дугаар сард “Манифестийг цахимаар солилцох” туршилтын ажлыг эхлүүлэхээр боллоо.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/190-2013

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ–ын ХИЛИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХОЛБОО БАРИГЧ НАРЫН 2013 ОНЫ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/195-2014-04-18-05-39-48

-          Хийн гар бууны үрлэн сум 100 ширхэг, Хийн бууны баллон газ 30 ширхэг байна. 
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/180-gbzu2014

Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар, АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагтай хамтран гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалтыг 2014 оны 01 сарын 14-ний өдөр 6 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Нэг талдаа гаалийн хяналт, шалгалтад эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлж худалдааг хөнгөвчлөх, нөгөө талдаа улсын төсвийн гаалийн орлогыг бүрдүүлэх 2 ажлын тэнцвэрийг алдагдуулалгүй харилцан ашигтай ажиллахад бид хамтдаа хариуцлага хүлээж байдгийг бид бүр мартах ёсгүй.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Зөвхөн энэ статистик үзүүлэлтээс бид эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд ажиллахад аль аль талдаа хэр зэрэг бэлэн байна вэ гэдэгт дүгнэлт хийж болох юм.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Гаалийн хяналт, шалгалт дахь эрсдэлийн удирдлагын нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт байдаг
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Гаалийн хяналт, шалгалтад эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх нь худалдааны харилцаанд оролцогчдын харилцан итгэлцэл дээр суурилсан, зөвхөн хууль ёсны худалдааг хөхиүлэн дэмжсэн үйл явц юм
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Нөгөөтэйгүүр, барааны ангилал, кодчиллын талаар нилээдгүй маргаан гарч байгааг засч залруулан боловсронгуй болгохоор ажиллаж байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл, гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримтын тоо, агуулгыг цөөрүүлэх, гаалийн үйл ажиллагаанд “нэг цонх”-ны үйлчилгээ нэвтрүүлэх, эрсдэлийн удирдлагын арга хэрэгсэл, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн болон хяналтын техник, тоног төхөөрөмж ашиглах замаар гаалийн шалгалтын биет үзлэгээс аль болох зайлсхийх явдал юм.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Гаалийн алба нь зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр түргэн шуурхай нэвтрүүлж бизнес эрхлэгчдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх үүднээс гаалийн хяналт, шалгалтад эрсдэлийн удирдлагыг тууштай нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Гаалийн албаны зүгээс гарч буй сөрөг хүчин зүйлсийг багасгах зорилгоор “шинэчлэл”-ийн чанартай цогц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж эхлээд байгаагийн нэг нь хүнд суртал, авилга, хээл хахууль, ашиг сонирхлын зөрчлийг үүсгэж буй нөхцөл, байдлыг хуулийн хүрээнд таслан зогсоох ажиллагаа юм
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/182-154

Энэ зорилтыг бодит ажил хэрэг болгоход нэг талаас, төрийн байгууллагуудын хөшүүн хойрго, асар их хүнд суртал бүхий арга ажиллагаа, төрийн алба хаагчдын авилга, хээл хахуулиас татгалзахаа больсон сэтгэлгээний хандлага, хяналт, шалгалтын байгууллагуудын орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологиор сул хангагдсан байдал, ашиглалт, төрийн алба хаагчдын нийгмийн баталгаагаар бүрэн хангагдаж чадаагүй байдал зэрэг хүчин зүйлс сөргөөр нөлөөлж байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Тийм ч учраас өнөөдрийн энэ уулзалт өнөөгийн хууль зүйн орчинд төсвийн орлого бүрдүүлэх, бизнес эрхлэхэд учирч буй бэрхшээл гаалийн байгууллагаын үйл ажиллагааны арга барилын талаар илэн далангүй ярилцсан, үр дүнтэй арга болоосой гэж хүсч байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Ийм нягт хамтын ажиллагаатай сонирхогч талууд ойр ойрхон уулзалдаж бие биенийхээ санал бодлыг сонч, хүндрэлтэй тулгамдсан асуудлуудыг ярилцаж, оновчтой шийдвэрлэж хамтран ажиллах нь юу юунаас чухал байна
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Энэ нь нэгдүгээрт улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх, хуулийн хүрээнд хуладааг хөнгөвчилж бизнес эрхлэгчиддээ дэмжлэг үзүүлэх явдал байдаг.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Энэ бол сайн эхлэл юм аа.  Хамгийн гол нь дэвшүүлж буй санаанууд, хийгдэж буй өөрчлөлтүүд хэрэгжих явцдаа мөлийж мөхөлгүй тууштай биелэн хууль ёсны бизнесийг жинэхэн дэмжсэн ажил хэрэг болсон байх ёстойд гой анхаарах нь зүйтэй юм аа
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Өнгөрөгч 2013 онд манай гаалийн байгууллага удирдлагын арга барил үйл ажиллагаандаа хамтын удирдлага, хамтын хариуцлага, ил тод шуурхай байдал, авлига хүнд сурталтай эвлэрэхгүй зарчим, гаальчдын сэтгэлгээний хандлагыг өөрчлөх зэрэг олон шинэлэг санаачлагыг нэвтрүүлж эхэлсэнийг салбарын сайдын хувьд үнэлэн хэлж, онцолж байна.  Гаалийн даргын  энэ уулзалтан дээр хэлсэн үгэнд ч дүгнэлт, зормиг шийдлүүд,  хамтач уриа шингэсэн байгааг анхааралдаа авч байна
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/181-201-2

Үүний цаана хувийн хэвшил, бизнес эрхлэгчид ажил хэрэгч хүмүүсээ төрийн бодлогоор тууштай дэмжих, төрийн үйлчилгээнд оршиж буй аливаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах замаар бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх, улмаар иргэдийнхээ ажиллаж амьдрах ая тухай нөхцөлийг бий болгоход үйл ажиллагаагаа бүхэлд нь чиглүүлсэн юм аа.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/185-sabre-5000

Хамгийн жижиг хэмжээтэй, бага жинтэй, гурвалсан горимтой, тэсэрч дэлбэрэх бодис, мансууруулах бодис, химийн хорт аюултай бодис, үйлдвэрийн хорт хий зэргийг илрүүлэх чадвартай.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/185-sabre-5000

Энэ тоног төхөөрөмжийг Гаалийн байгууллагын хилийн боомтууд дээр ажиллууласнаар нэг ачаа, тээш шалгахад зарцуулах хугацаа богиносож, ачаа тээш нэвтрүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлэх гол давуу талтай.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/185-sabre-5000

Уг төхөөрөмж нь маш бага хугаацаанд буюу секундээр хэмжигдэх горимд 40 төрлийн аюултай бодисийг илрүүлж тодорхойлох чадвартай хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж юм.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/185-sabre-5000

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах, оновчтой, хурдан шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор тэсрэх бодис, химийн хорт бодис, үйлдвэрийн хорт хий болон мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын ул мөр, үлдэцийг илрүүлэх чадвартай, 3 горимд ажиллах хүчин чадал бүхий зөөврийн, орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг гаалийн хяналтанд ашиглаж эхэллээ.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/199-2014-04-18-06-04-48

Удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд “Гаалийн өөрчлөлт шинэчлэл” илтгэлийг ГЕГ-ын дарга О.Ганбат тавьж, гаалийн байгууллагын удирдлагуудаас үйл ажиллагааны чиглэлээр  илтгэл- презентаци хийж, хэлэлцүүлэг явуулж байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/199-2014-04-18-06-04-48

Гаалийн байгууллагын  удирдах ажилтны зөвлөлгөөн 2014 оны 2 дугаар сарын  14- ний  өдөр Улаанбаатар  хотод зохион байгуулагдаж байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/200-2014

Спортын өндөр амжилт гаргаж шударгаар хүч, оюун ухаанаараа өрсөлдсөн гаальчдын баг тамирчиддаа ажил, амьдралын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/200-2014

Тэмцээнийг шатар, ширээний теннис, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, билльярд  гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулсан бөгөөд багийн ерөнхий дүнгээр Гаалийн Ерөнхий Газрын харьяа Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын баг тэргүүн байр эзэлж, шилжин явах цом, амжилтын алтан медалийн эзнээр тодорлоо.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/200-2014

Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар жил бүр уламжлал болгон гаальчдынхаа эрүүл мэнд, бие бялдар, спортлог ёс зүйг хөгжүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг  "Гаалийн цом-2014" спортын олон төрөлт тэмцээнээ 2014 оны 02 сарын 14-16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/204-2014-04-18-06-28-19

2013-2014 онд үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан, өргөсөн тангарагаасаа няцсан, үүрэг даалгавар хангалтгүй биелүүлсэн, ажлын цагаар согтууруулах ундаа хэрэглэсэн нийт  76 гаалийн улсын байцаагчид сахилгын арга хэмжээ авч, хариуцлага ногдуулсан.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/204-2014-04-18-06-28-19

2013 онд гаалийн улсын байцаагчийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, шударга, нээлттэй, ил тод зохион байгуулсанаар нийт 500 гаруй оролцогчоос 47 шинэ залуу гаалийн улсын байцаагчаар эгнээгээ тэлж, бүгдийг Замын-Үүдийн гаалийн газарт томилон ажиллуулснаар эхний үр дүн гарч байна.
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/204-2014-04-18-06-28-19

Гаалийн байгууллага хяналт шалгалтын гаалийн улсын байцаагч нарыг нэг гаалийн газар хороо боомтод удаан хугацаагаар ажиллуулахгүй байх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, сэлгэн ажиллуулах, хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор 2013 онд 384 гаалийн улсын байцаагч, 2014 оны 1-р улиралд 314 гаалийн улсын байцаагчийг сэлгэн ажиллууллаа
- 0

http://customs.gov.mn/2012-03-14-03-24-50/2014-04-01-08-36-07/2013-07-12-07-37-32/205-gfgf47587

            Эцэст нь хэлэхэд, өнгөрсөн жилийн удирдах ажилтны зөвлөлгөөнөөс дэвшүүлсэн "гаальчдын сэтгэлгээн дэх өргөсөн тангарагтаа үнэнч ажиллаж, амьдрах хандлагыг бэхжүүлье" гэсэн уриа тодорхой үр дүнгээ өгсөн гэж баттай дүгнээд, ач холбогдлоо хэзээ ч алдахгүй гэдгийг нь бататган тунхаглаад, гаальчдын сургалт, давтан сургалтын бүхий л арга хэрэгслүүдийг үүнд чиглүүлэн ажиллахыг хүсэх байна.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 99 дараахь
 • 93 хүргүүлвэл
 • 93 хаяганд
 • 93 гомдолоор
 • 93 аймагийн
 • 68 эрсдэлийн
 • 22 импортлосон
 • 20 автобензин
 • 19 харъяалах
 • 19 харъяа
 • 18 нөхцлийг
 • 17 зөвлөлгөөн
 • 16 дурьдсан
 • 16 дээжинд
 • 15 хасч
 • 15 карней
 • 15 орчинг
 • 14 манифест
 • 13 импортлож
 • 12 түвшинг
 • 12 томъёог
 • 11 бүрт
 • 10 конвенцид
 • 9 чадавхийг
 • 9 хойшхи
 • 9 конвенци
 • 9 сууцны
 • 9 хяналтанд
 • 9 ширхэгийг
 • 8 гараж
 • 8 зөвлөлгөөний
 • 7 хэмжэний
 • 7 зөвлөлгөөнд
 • 7 нөхцлийн
 • 7 редакцийн
 • 7 чадавхи
 • 7 эмхтгэлийг
 • 6 тросон
 • 6 автопүү
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт