Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://www.mol.gov.mn/

http://www.mol.gov.mn/about?skin=normal

Зөвхөн байгууллагынхаа санхүүгийн чадавхийг харгалзаж нэмдэг
- 0

http://www.mol.gov.mn/about?skin=normal

Бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, инфляцийг харгалздаг
- 0

http://www.mol.gov.mn/about?skin=normal

Хүүхдийн эрхийг хамгааалах өдрөөр зам зохицуулах арга хэмжээ зохион байгууллаа
- 0

http://www.mol.gov.mn/about?skin=normal

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дээд хэмжээний чуулганд оролцлооо
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Мөн энэ үеэр аймгийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс “Мэргэжил сурталчилах өдөрлөг”- ийг зохион байгуулсан байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Ажил орлоготой иргэнийг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа залуу хүмүүсийг дэмжин мэргэжилтэй, ажил орлоготой болгох зорилготой энэхүү хөтөлбөрийг Монгол орон даяар 21 аймаг 9 дуурэгт хэрэгжүүлж байгаа юм байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Завхан Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэс аймгийн засаг даргын тамгын газар, ажил олгогч эздийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран “Хөгжлийн тулхүүр” чуулга уулзалтыг 2013 оны 5-р сарын 31 -ны өдөр аймгийн хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн хэлтэсд зохион байгууллаа
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Завхан аймагт “Хөгжлийн тулхүүр” чуулга уулзалт зохион байгууллаа
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

2013 оны санхүүжилтыг  сумдуудад 4-р сард хуваариласан, төслөө хүлээн авч хэлэлцэх шатандаа ажлаа зохион байгуулж байна
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын засаг дарга авилгалтай тэмцэх газарт шалгагдаж байгаа учир төрийн сан нь хаагдсан байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Баян-Өлгий аймагт иргэдийн бичиг баримт бүрдүүлэх ажил удааширалтай байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тайлант хугацаанд төсөл шалгаруулах зөвлөл байгуулагдан, төслийг хүлээн авч судлаж байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Учир нь өвлийн улиралд зээлийг зориулалт бусаар ашигдах явдал их байдаг байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Ховд аймгийн хувьд Засаг даргаас чиглэл өгсөний дагуу 03 дугаар сарын 01-нээс зээлийг олгож эхлэсэн
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

2012 оны санхүүжилт 12 дугаар сард орж ирсэн нь СХС-ын зээл олголт удааширахад нөлөөлсөн.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Говь-Алтай аймгийн Жаргалан, Увс аймгийн Давст, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Цэцэрлэг, Архангай аймгийн Хашаат сумдууд мэдээгээ ирүүлээгүй.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

-       Сумын ИТХ-аас Хяналтын зөвлөл байгуулан зээлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ёстой боловч, ИТХ-ийн төлөөлөгчид нь Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлд “иргэний төлөөлөл” болон орох явдал их байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Хөдөлмөрийн Яамны Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн газрын төлөөлөл хөдөө орон нутагт, баруун гурван аймгийн 6 суманд томилолтоор ажиллаж, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэрэгжилтийн байдалтай танилцахад, дараахи нөхцөл байдалтай байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Зарим сумдад явуулсан хяналт шалгалтын ажлаар, 2012-2013 онд Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэрэгжилттэй танилцаж, сумдын төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, төсөл сонгон шалгаруулсан байдалтай танилцаж үзээд “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэх, уг зээлийн тухай мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, төсөл сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ил тод байдлаар зохион байгуулах талаар анхаарч ажиллах шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсаны дагуу 2013 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Хөдөлмөрийн сайд, Авилгатай Тэмцэх Газрын даргын хамтарсан А/66, А/33 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллалаа.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Сум хөгжүүлэх сангийн 2013 оны зээл олголт 48,7% байгаа нь хоёрдугаар улирал гэхэд зээл олголт дуусахаар байгааг харуулж байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

2013 онд 2011 оны зээлийн эргэн төлөлтөөс 2,1 тэрбум, 2012 оны санхүүжилтээс 20,8  тэрбум төгрөг, 2013 оны санхүүжилт 24,0 тэрбум төгрөг нийт 46,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төвлөрсөнөөс 4599 төслийг сонгон шалгаруулж, 22.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг дэмжих, тэдэнд бага хүүтэй банкны шаардлагаас гадуур зээл олгох, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор  Хөдөлмөрийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/69, 2013 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/38 тоот тушаалаар 2012, 2013 оны “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн эх үүсвэрийг тус тус хуваарилаж, төрийн сангийн дансаар дамжуулан сумдад хүргэсэн байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Хэвлэлийн хуралд ЖДҮХГ-ын дарга Б.Бат-Амгалан болон албаны хүмүүс оролцож өнгөрсөн хугацаанд тус сангийн зээл олголт, эргэн төлөлт, зээл олголтын явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Ин­гэс­нээр Засгийн газар, цааш­лаад сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажил үр дүнтэй болох юм.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тэгээд аль нь сумын хөгжлийн стратегид нийцэж байгааг төслийг сонгон шалгаруулах комисс шийдээд явах тог­толцоог нэвтрүүлнэ
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тодруулбал тухайн су­манд юу хэрэгтэй байна, ямар төслийг хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг ард нийтээрээ хэлэлцээд ирүүлсэн төс­лүүдийг ач холбогдлынх нь дагуу эрэмбэлнэ
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Мөн шалгалт хийж, журам ши­нэчлэгдсэнээр ард түмэнд нээлттэй ажиллах эрх зүйн зохицуулалтыг хийх гэж байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тэгэхээр бидний зүгээс Сум хөгжүүлэх сангийн журмыг шинэчлэхэд Ав­лига­тай  тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамт­ран ажиллаж байна
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тухайлбал эдийн зас­гийн үр ашиг багатай төслийг санхүүжүүлэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг тооцохгүйгээр олгох, олон хүнд хүртээх зорилгоор 500 мянгаас нэг сая төгрөгийг маш олон хүнд өгсөн байдал ажиглагдаж байна лээ.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Энэ хүрээнд “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн хэрэгжилтэд мониторинг хийхэд иргэдийн ирүүлсэн санал гомдол яг бодит амьдрал дээр ч бай­на
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Гэхдээ жирийн иргэдэд энэ зээл хүрэхдээ улстөрийн, танил талын, сумын Засаг даргын  Тамгын   газар тойрсон хэд­хэн хүний хүрээнд нийт иргэдэд мэдээлэл хүрдэггүй, төсөл сонгон шалгаруулах ко­миссыг хуулийн дагуу байгуулдаггүй, “Сум хөг­жүүлэх сан”-гийн журмыг хэрэгжүүлдэгүй, жирийн иргэдэд мэдээлэл хүрдэггүй зээлийн хэрэгсэл болж хувирсан учраас манайхаас сумдад шалгалт хийж байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

-Танай газраас “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас олгог­дож буй зээлийн хэрэг­жилтийн талаар шалгалт хийж байгаа тухай мэдээлж байна
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тиймээс Хөдөл­мөрийн сайдын үүрэг даал­гав­раар оны эхэнд буюу гурав­дугаар сард багтаан зээ­лийн эх үүсвэрийг нээсэн юм.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Хөдөө орон нутагт эрх­лэх боломжтой жижиг дунд үйлдвэрлэл нь ихэвч­лэн улирлын шинж чанар­тай байдаг
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Ин­гэснээр дөрвөн сарын хугацаанд сум хөг­жүүлэх санд хоёр оны мөнгө буюу 48 тэрбум төгрөг ху­ваарилагдсан гэсэн үг.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Харин 2013 оны сум хөг­жүүлэх сангийн 24 тэрбум төгрөгийг гурав­дугаар сард багтаан хуваа­рилсан
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Өнгөрсөн Засгийн газрын үед агентлаг байсан манай газар шинэчлэлийн Засгийн газрын Хөдөлмөрийн яам­­ны харьяа болон үйл ажил­­лагаагаа явуулж бай­гаа
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

-“Сум хөгжүүлэх сан”-гийн зээл бол хөдөө орон нутагт, тэр дундаа малчид, барьцаа хөрөнгөгүй хэрнээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхолтой иргэдэд зориулсан жилийн гурван хувийн хүүтэй, гурван жил хүртэлх хугацаанд олгогддог зээлийн эх үүсвэр
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

-Жижиг дунд үйлдвэр­лэл, Сум хөгжүүлэх сан­гийн мөнгийг зун, намар олгос­ноос цаг хугацаа ал­даж, үр ашиггүй зээл бо­лох эрсдэл гардаг байсан
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Энэ талаар Хөдөлмөрийн яамны Жижиг, дунд үйлд­вэрлэлийн хөгжлийн газрын дарга Б.Бат-Амгалангаас дараах тодруулгыг авлаа.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Нийт 330 сумаас 99 сум “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн талаарх мэдээллээ ирүү­лээгүй бөгөөд өчигдрийн байд­лаар мэдээлэл ирүүлсэн сум­дын 60 хувь нь зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг журмын дагуу байгуулсан байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

      Эдгээр зөрчлийг арилгах зорилгоор журмын дагуу зөвлөлөө байгуулаагүй сум­дад чиглэл өгч, зөвлөлийг дахин шинээр байгуулах, хөдөлмөрийн болоод жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг зөвлөлийн нарийн бичгээр ажиллуулахыг журамд тус­гаж өгөх, зөвлөлд орох иргэн нь албан тушаалын хувьд ашиг сонирхлын зөр­чилгүй, тухайн орон нутгийн байнгын оршин суугч байх, зөвлөлийн бү­рэл­дэхүүнд Иргэдийн Төлөө­лөгчдийн Хурлаас тө­лөөлөл оруулахгүй байх зохицуулалтыг хийх хэрэг­тэй байна гэв.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

Тод­руулбал журамд заасан гишүүдийн тоог дутуу, эсвэл илүү батлах, сумдын Хөдөлмөрийн болоод жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг тус зөвлөлийн нарийн бич­гээр ажиллуулаагүй, ИТХ-ын төлөөлөгчдийг иргэний төлөөлөл хэмээн оруулах, зөвлөлийг иргэний төлөөлөл оруулахгүйгээр байгуулах, улстөрийн намын хороо, товчооны дарга ИТХ-ын төлөөлөгч гэсэн нэрээр орох, арилжааны банкны тө­лөөлөл оруулах, хууль, журамд заасны дагуу зөв­лөлийн дэргэд Хяналтын хороо байгуулаагүй гэх мэт зөрчлүүд илэрсэн байна.
- 0

http://www.mol.gov.mn/promoted/page:9

                Эдгээр заалтын хэрэг­жилтийг дүгнэх үүднээс 231 сумын Иргэдийн Тө­лөөлөгчдийн Хурлын тог­­тоолтой танилцан, да­раах зөрчил дутагдлууд ажиг­лагдаж байгааг алба­ны­хан хэлж байна
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 2269 хэлтсүүд
 • 1299 дээшлүүлэлт
 • 1197 хэлтсүүдийн
 • 368 дараахь
 • 165 оролцлооо
 • 154 сургалтанд
 • 131 хамгааалах
 • 118 талаархи
 • 92 їйлдвэрлэлийн
 • 87 бүрт
 • 83 нөхцлийг
 • 77 чадавхийг
 • 61 ээлжинд
 • 57 харъяа
 • 54 түвшинг
 • 54 чадавхи
 • 47 хасч
 • 46 компаний
 • 44 олонхи
 • 44 дурьдсан
 • 44 нормативыг
 • 43 идэвхитэй
 • 40 институтын
 • 40 олонхийн
 • 39 чадавхижуулах
 • 38 хүсч
 • 36 хєдєлмєрийн
 • 36 орчинг
 • 36 инфляцийг
 • 36 дїїргийн
 • 35 идэвхи
 • 35 нөхцлийн
 • 35 инфляцийн
 • 34 нөхцлөөр
 • 34 ролийг
 • 34 үүсч
 • 33 байгуулалтанд
 • 30 нөхцөлтэйгээр
 • 29 эмхтгэлийн
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт