Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://www.president.mn/mongolian/

http://www.president.mn/mongolian/news-center/media-center?page=1

Төрийн тэргүүний “Том төрөөс ухаалаг төр рүү”  санаачлагын талаарх зөвлөмж, мэдээ, мэдээлэл, нийтлэл, тойм, албан байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй ажлын тайлан, төрийн түшээд, төрийн албан хаагчид, жирийн иргэдийн ярилцлага, байр суурь, үзэл бодол, шүүмж зэргийг нэгтгэн мэдээллийн санг байгуулан хүргэж байна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

Гарын авлагыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Ниделандын Элчин сайдын яам эвээн тэтгэж, “Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент төсөл”-ийн хүрээнд бэлтгэсэн юм.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

тарьж ургуулдгыг энэхүү сайтаас уншиж лавлахыг танд зөвлөж байна
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

Та бүхнийхээ энэ буянт үйлст тус болох үүднээс Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Монгол оронд ургадаг шинэс, хайлас, улиас, харгана, чацаргана, сухай, заг, жигд модыг тарьж ургуулах арга ажиллагааны гарын авлагыг вэб сайтдаа байрлууллаа.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн гаргасан “Мод тарих үндэсний өдөр”-ийн тухай зарлигийг үе үеийн монгол түмэн дэмжин уламжлал болгож, эх болсон нутаг юугаан мод, цэцэгсийн дунд умбах сайхан нөхцлийг бүрдүүлнэ гэдэгт бид итгэж байна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

үрдүүлэх, ойн сан, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа олон талт ажлуудыг эрчимжүүлж, улмаар үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх зорилгоор "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/1169?page=1

Эх орон, байгаль дэлхийгээ хайрладаг уламжлалт монгол зан заншлаа дээдэлж, хүн бүр байгалиа нөхөн сэргээх, хамгаалахад гар бие оролцох нөхцлийг
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Уг хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, нэн ялангуяа Үндсэн хуулийн 3-р зүйл, Төсвийн тухай шинэ хуулийн иргэдийн оролцооны заалтууд (63-р бүлэг), Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх  тухай хууль, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн 88-р зарлигтай зохицуулан боловсруулсан болно.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын бусад хуультай уялдах, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор цаашид шинээр боловсруулах буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох хуулийн талаархи санал
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, эдийн засаг, хууль зүйн үр дагавар
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Ажиглалтаас дүгнэхэд ардчиллын дархлаа нь иргэдээ мэдээллээр хангах бие даасан тогтолцоотой, мэдээ мэдээлэл нь хараат бус болон “биежиж” чадсан, өөрөөр хэлбэл төр нь иргэдээ мэдээ, мэдээллээр хангах үүрэгтэй, тэрхүү мэдээ мэдээллийг ойлгомжтой болгон боловсруулж, тогтсон давтамжтайгаар иргэддээ хүргэх, иргэд нь мэдээллээ авч,мэдээллээ авахаар шаардаж заншсан, төрийн албан хаагчдын ажил үйлчилгээ, хэрэгжилтийг иргэдээ мэдээ мэдээллээр хангах чадавхи,  хариуцлагаар нь хэмждэг болсон байна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Засаг дарга, баг, хорооны хурлын тэргүүлэгчид энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх нэрээр баг, хорооны хуралд өөрсдийн үзэмжээр иргэдийг нэр цохон урилгаар суулгах, зөвхөн тодорхой иргэдэд мэдээлэл хүргэх зэргээр иргэдийн мэдээлэл авах эрх, улмаар тэдний шийдвэр гаргахад оролцох эрхийг зөрчиж, иргэдийн идэвх санаачлагыг боомилон хааж ирлээ
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

"Нийтийн зар мэдээ түгээх журам"-ын дагуу иргэдэд жишээ нь ОНХС-ийн талаар мэдээлэл өгсөн газруудад ОНХС-ийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, улмаар төсвөөс өөр асуудлаар ч иргэд нь идэвхтэй санаачлага өрнүүлж эхэлжээ
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Мэдээлэлтэй нийгэмд төр ба иргэн нь хариуцлагатай болж, хардлага, популизм, жагсаал цуглаан зэрэг нийгмийн эмх замбараагүй байдал арилж, асуудлыг тайван замаар шийдэх зөвшилцлийн соёл бүрэлдэн тогтоно.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Иргэдийн шууд оролцооны гол үндэс нь иргэдийг харьяа нутаг дэвсгэрийнх нь төрийн захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын зүгээс төсөв санхүү, бодлого шийдвэр, хурал, хууль тогтоомж, төрийн үйлчилгээний талаархи бүхий л мэдээллээр хангах явдал юм
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3792?page=1

Ардчилсан улсуудын туршлагаас үзэхэд  тэдгээр улсууд шууд ба төлөөллийн ардчиллыг хослуулснаар амжилтанд хүрсэн байдаг.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг энэ хуулийг зөрчсөн зөрчлийн шинжийг харгалзан, түүнийг томилсон эрх бүхйи этгээд Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар сахилгын шийтгэл ногдуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

иргэнд энэ хуулинд зааснаар мэдээлэл хүргээгүй, эрх ашиг нь зөрчигдсөн гэж үзвэл аймаг ,нийслэл, сум дүүргийн засаг даргад гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхтэй.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

нийтээр хэлэлцэх ёстой халамж, Орон нутгийн төсөв, Орон нутгйин хөгжлийн сан зэрэг төсөв санхүүтэй холбоотой  хэлэлцүүлэг, санал хураалтын зарыг хүлээн авсаныг баталгаажуулсан гарын үсэгтэй хуудсыг хот айл, байрны зар хариуцагч бүр баг, хороонд авчирч тушаах үүрэгтэй.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

орон нутгийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, санал хураалт, орон нутгийн эрх ашигт онцгой ач холбогдолтой зар мэдээг Багийн дарга, Хорооны дарга хот айл бүрийн албан ёсны төлөөлөл, хорооны 4 байрны дунд нэг төлөөллийг зар түгээгчээр оршин суугчдаар нь сонгуулж, иргэдэд тухай иргэний нэр, холбоо барих хаягийг нь албан ёсоор зарлан таниулж хариуцлагын гэрээ байгуулж, зар мэдээний урамшуулал олгон ажилна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

9.11.8.мэдээллийн самбарын нүүрэнд нийтийн зар мэдээнээс өөр мэдээлэл байрлуулахыг хориглоно.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

Нэг хувийг нийтийн номын санд байруулж, нэг хувийг орон нутгийн архивт, нэг хувийг Төв архивт тус тус хадгалуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

9.11.6.нийтийн зар мэдээний мэдээллийг дараагийн мэдээлэл гарах хүртэл байршуулна, хэрэв дараагийн мэдээлэл гарсан тохиолдолд тухай бүрт өөрчилж 30 хоногийн хугацаанд байрлуулах бөгөөд энэ хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд:
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

9.11.4.нийтийн зар мэдээний мэдээллийг А4 (210х297) хэмжээтэй цаасан дээр өнгөний кодоор ялган, албан бичгийн стандартад нийцүүлэн үсгийн фонтны доод хэмжээг 12-оос доошгүй байлгана.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                      9.11.3.самбарын өргөн 1.5 метр, урт нь 2 метрээс багагүй хэмжээтэй байх, самбар нь ар өвөр хоёр талдаа зар мэдээ байрлуулахаар, байгалийн үзэгдэл, гадны нөлөөллөөс
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                      9.11.2.самбар байруулах цэгүүдийг Баг, Хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцэн, гарсан саналыг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад хүргүүлж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шийдвэрлэж, Засаг дарга санхүүжилтийг гаргана.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

Нийтийн зар мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд видео, аудио хэлбэрээр байрлуулж болно.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

нийтийн зар мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх бөгөөд, өөрчлөлт орсон тухай бүр өмнөх мэдээллээ цахим хуудасны архивт хадгалж, энэ тухай мэдээллийг байрлуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

Товхимол, захидал хэлбэрээр гаргасан мэдээллийг Шуудан холбоо харилцааны салбарын түгээгч нар шуудан хайрцагны төвлөрсөн цэгүүд, зар түгээх тогтсон цэгүүд, иргэн, өрхөд хүргэж өгнө
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                                 8.1.4.9.иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай мэдээлэлийг тухайн асуудалд холбогдолтой тал мэдээлэл бэлтгэж, Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга баталгаажуулан гарын үсэг зурна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                                            8.1.4.4.халамж, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн байгууулага  бэлтгэж, Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

8.1.2.хурлын зар мэдээ мэдээллийг Сум, дДүүргийн иИргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Баг, хХорооны иИргэдийн Нийтийн Хурлын тэргүүлэгч гарын үсэг зураг баталгаажуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                                 8.1.1.2.орон нутгийн төсвийн байгууллагын зарыг Олон нийтттэй харилцах алба, захирлын нарийн бичиг гаргаж, байгууллагын захирал гарын үсэг зуран баталгаажуулна.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                                 8.1.1.1.төсөв, оОрон Ннутгийн хХөгжлийн сСан, худалдан авах үйл ажиллагаа, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр, тушаал, тогтоол гаргасан, гарын үсэг зурсан, үйл ажиллагаа явуулсан албан тушаалтан;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                        7.1.5.төрийн ба нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний мэдээллийг тухайн үйлчилгээний үнэ тарифт  өөрчлөлт оруулах, шинээр үйлчилгээ нэвтрүүлэхээс 5-10 хоногийн өмнө нийтэд мэдээл;нэ.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

7.1.4.хууль тогтоомжийн мэдээллийг хэлэлцүүлэх, батлах, хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх, өдрийг тухай бүрт мэдэгдэх;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

7.1.2.хурал, хэлэлцүүлгийн зарыг 5-10 хоногийн өмнө иргэн, өрх бүрт холбогдох бичиг баримтыг хавсарган явуулж, мэдээллэх;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, улс төрийн жинхэнэ албан хаагч болон сонгуульт албан тушаалтаны талаар цагдаа, шүүх, Авлигатай тэмцэх газар, Аудитын газар, Төрийн сан, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд хандаж гаргасан гомдол саналын мөрөөр гаргасан хариу, шийдвэр, тогтоол.
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

6.43.1.улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, дүрэм, журам, захирамж, зарлиг, олон улстай байгуулсан тухайн орон нутагт хамаарах гэрээ хэлэлцээр, тэлгээрийг танилцуулах сургалт, хэлэлцүүлэг, хэрэгжилт;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                                    6.32.7.2.хурлын дараахь мэдээ, мэдээлэл нь хурлын ирц, хурал хөтлөгч, иргэдээс гарсан саналын ангилал, үргэлжилсэн хугацаа, хурлаас гарсан тогтоол, шийдвэр, ажил үүрэг даалгасан байдал, хариуцагч этгээд, хэрэгжүүлэх хугацаа зэрэг багтана
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                        6.32.7.хурлын зар мэдээ, мэдээлэл нь хурлын өмнөх ба дараахь гэсэн хоёр хэлбэртэй байна:
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

Иргэний  аудит” гэж нийтийн зар мэдээний хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах зорилгоор иргэдийн санаачилгаар байгуулагдсан, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас хараат бус, ашиг сонирхолын зөрчилгүй, удаа дараагийн үйлдлээр сайн дурын стратегийн өмгөөлөл хийж амжилтанд хүрсэн, орон нутгийн итгэлийг хүлээсэн  иргэн ба иргэний бүлгийг хэлнэ .
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

            4.1.3.“Мэдээлэл” гэж тодорхой асуудал, сэдвийн дагуу зохиосон арга хэмжээ болон үйл ажиллагааны явц, үр дүнг нийтэд танилцуулахаар гаргасан баримт бичигийг;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

                        4.1.2.“Зар мэдээ” гэж богино хэлбэрийн, тодорхой хугацаатай мэдээлэллийг;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3793?page=1

3.1.3.төсөвт улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг бүх шатны байгууллага байгууллаггууд;
- 0

http://www.president.mn/mongolian/node/3794?page=1

Мөн Төсвийн  тухай хуулийг ишилсэн бусад хуулиудад редакцийн шинж чанартай өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 2310 центр
 • 835 санаачлагын
 • 684 санаачлагыг
 • 322 улстөр
 • 203 идэвхижүүлэхэд
 • 154 найрамдахчуудын
 • 149 санаачлагаар
 • 132 хүсч
 • 128 хөхий
 • 122 долдугаар
 • 120 бүрт
 • 120 олимпийн
 • 107 оролцоот
 • 106 иггээсэн
 • 106 үйлсэд
 • 106 ивгээж
 • 92 хөлбөмбөгийн
 • 83 бондын
 • 67 арванхоёрдугаар
 • 65 асуудлаарх
 • 65 гавъяа
 • 62 үүсч
 • 62 арваннэгдүгээр
 • 54 сонсч
 • 53 орчинг
 • 50 санаачлага
 • 49 хуулинд
 • 48 гавъяат
 • 47 мэдээлийн
 • 46 хичнээн
 • 46 болчихоод
 • 46 түвшинг
 • 45 юмуу
 • 43 нсний
 • 41 нөхцлийг
 • 40 дараахь
 • 39 аугаа
 • 39 гадны
 • 34 ээлжинд
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт