Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://byambatsogt.parliament.mn/

http://byambatsogt.parliament.mn/videos/categories/2166/pages/10862

Таны сэтгэгдлийг бид тун удахгүй нийтлэх болно.); } } $(function () { $(#commentlistwrapper).on(click, .trigger-reply, function (e) { e.preventDefault(); var trigger = $(this); var container = trigger.closest(.comment-item); var replyMaster = $(#addcommentwrapper); var replyTarget = $(.reply-box, container); if ($(#addcommentwrapper, replyTarget).length > 0) { App.Alert(Уучлаарай!, Та аль хэдийнэ энэхүү сэтгэгдэлд хариулт бичиж байна); return; } replyMaster.fadeOut(fast); replyTarget.append(replyMaster); replyMaster.fadeIn(fast); var id = trigger.attr(data-id); $(#addcommentwrapper #ParentCommentId).val(id); $(#addcommentwrapper .btn-cancel).show(); }); $(#commentlistwrapper).on(click, .btn-cancel, function (e) { e.preventDefault(); var replyMaster = $(#addcommentwrapper); replyMaster.fadeOut(fast); $(#addcommentwrapper2).append(replyMaster); replyMaster.fadeIn(fast); $(#addcommentwrapper #ParentCommentId).val(); $(#addcommentwrapper .btn-cancel).hide(); }); });
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/photos/categories/2165/pages/4355

Ховд аймгийн Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан Сар шинийн золголтонд 2500 орчим иргэд оролцсон бөгөөд нутаг нэгт ахан дүүстэйгээ учран золгож байгаадаа баяртай байлаа.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164

бүртгүүлсэн мэдээлэлтэй холбогдуулан дараах асуулгыг тавъж байна.Нийт хайгуул хийсэн талбай, тогтоогдсон нийт нүүрсний нөөц, (А,В,С1,С2 гэх мэт зэрэглэлээр), тогтоогдсон нийт нөөцийг ...
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7.1.13, 33.1.2 дахъ заалтыг үндэслэн
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164

дэмжихэд 150.0 тэрбум төгрөгийн хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэхээр ...
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162

“Чингис бонд”-ын хүүнд 30 цэцэрлэг барих мөнгө зарлагадлаа
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Иймд ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнийг далайн боомтод хүргэх, бусад оронд экспортлохтой холбогдсон тээврийн ложестик, улмаар Төмөр замын тээврийн тухай хуульд заасан Төмөр замын тээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байгаа эсэх, энэ чиглэлд засгийн газрын бэлтгэл ажлын явц, байр суурийн талаар
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Эдгээр косжих нүүрс, нүүрсийг эх орондоо боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох нь Монгол улсын төр, засгийн чухал зорилтын нэг билээ
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Манай коксжих нүүрс, нүүрс хэд, хэдэн боомтоор дэлхийн зах зээлийн үнээс хэт доогуур үнээр зөвхөн өмнөд хөрш рүү экспортлогдсоор байна
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

УИХ-ын 2 7-р тогтоолоор стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтанд хамрагдсан бусад 15 ордыг олборлох, ашиглах талаар Засгийн газрын бэлтгэл ажлын явц, байр суурийн талаар
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60.4.-ийн "Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоон улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн ордод хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.", 26.9.-ийн "Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон талбайд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно", Ашигт малтмалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 6-р зүйлийн "Ашигт малтмалын тухай хуулийг дагаж мөрдөхөөс өмнө улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон ордод олгогдсон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэн бүртгэх үед тухайн ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулсан тохиолдолд төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээг шинэ хуулийн дагуу тогтоож, гэрээ байгуулж болно", мөн хуулийн 5.3.-ийн "Улсын төсвийн хөрөнгөөр эрэл, хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон ашигт малтмалын ордын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээг тухайн ордыг ашиглах , гэрээгээр тодорхойлно.", 9.1.5.-ийн  "стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх" гэж заасныг баримтлан Тавантолгойн ордыг хамгийн оновчтой, үр ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй олборлох, ашиглахта холбогдсон Засгийн газрын бэлтгэл ажлын явц, байр суурийн талаар;
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

2007 оны 02 сарын О6-ны УИХ-ын 27-р тогтоолоор Таван толгойн нүүрсний ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтанд хамруулсан
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Өмнөх хуулийн этгээдүүд өөрсдийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй талбайгаасаа олборлосон нийт нүүрсний хэмжээ ( коксжих нүүрс, нүүрсээр), борлуулсан эсхүл экспортолсон нэгж үнэ\ тухайн жилийн дэлхийн зах зээлийн үнэтэй харъцуулсан байдлаар\ , нийт борлуулалт эсхүл экспорт (коксжих нүүрс, нүүрсээр), нийт борлуулалтаас холбогдох бүх төрлийн татвараар улсын төсөвт оруулсан орлогын хэмжээ зэрэгтэй холбогдох мэдээлэл.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Нийт хайгуулын талбай болон тогтоогдсон нийт нүүрсний нөөцөөс Монгол Улсын Засгийн Газар, орон нутгийн өмчит компани, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж тус бүрээр хайгуулын болон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авсан талбай, нүүрсний нөөц (коксжих нүүрс , нүүрсээр)-тэй холбогдсон мэдээлэл.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

Нийт хайгуул хийсэн талбай, тогтоогдсон нийт нүүрсний нөөц, (А,В,С1,С2 гэх мэт зэрэглэлээр), тогтоогдсон нийт нөөцийг коксжих нуүрс, нүүрсээр ангилсан мэдээлэл.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2941

бүртгүүлсэн мэдээлэлтэй холбогдуулан дараах асуулгыг тавъж байна.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2942

ойлголтыг хамарсан харьцангуй төвөгтэй,  холимог харилцаа тул холбогдох
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2942

мөнгөний ханш бууралт буюу инфляцийг хөөрөгдөхгүй байж, малгүйжилтээс нийгэмд
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2942

тэдгээрийн банкинд тавьсан зээлийн өрийг төлөх арга замыг хэрэглэх нь 
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2942

Хүний хөгжлийн сангаас иргэн бүрт хишиг, хувийг хүртээхдээ малчдын хувьд
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3752

дагуу хөнгөлттэй зээлд хамрагдсан жижиг дунд болон ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3752

үйлдвэрийн аргаар боловсруулж, 10,6 мян.тн махыг экспортонд гаргасан байна
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3752

мян.тн махыг үйлдвэрийн болон гар аргаар нядалж, үүнээс 15,5 мян.тн махыг
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3752

дэмжихэд 150.0 тэрбум төгрөгийн хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

төвийг хүүхдийн паркын нутаг дэвсгэрт байгуулах, тэдгээрт зориулсан бусад арга
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

Ерөнхий сайдын багцад байгаа 50 тэрбум төгрөгнөөс хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

га газраас 12 га газарт “Бодь” группын “Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн”
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

аргаар, ямар нөхцөлтэйгээр хувьчилсан тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх,
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

амралтын хүрээлэнгийн газар, түүний барилга, байгууламж, тоног төхөөрмжийн
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/3753

бүтээн байгуулалт өрнүүлж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд олон улсын үйлчилгээ, үйл
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2215

төгрөгнөөс хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төвийг хүүхдийн паркын нутаг
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2215

соёл амралтын хүрээлэнгийн 32 га газраас 12 га газарт “Бодь” группын
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2215

байгаа хувь, хэмжээ, хэзээ, ямар аргаар, ямар нөхцөлтэйгээр хувьчилсан
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2215

байгууламж, тоног төхөөрмжийн өмчлөлийн тухай өмчлөгч тус бүрийн эзэмшиж
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/categories/2164/pages/2215

байгаа бөгөөд эхний ээлжинд олон улсын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

нарын томилгоон дээр ерөнхий сайд хэт улс төржиж байгааг шүүмжиллээ.
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

цэцэрлэг барих дайны мөнгийг хүүнд нь төллөө
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

Энэ хооронд зөвхөн тус бондын хүүнд 30
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

Харин УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт бондтой холбоотой асуудлаар
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

хоног бүрийн даваа гариг бүрт Ерөнхий сайд, Засгийн газрын бусад сайд
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

Тиймээс ирэх долоо хоногт бондтой холбоотой асуудлаар Ерөнхий сайдаас
- 0

http://byambatsogt.parliament.mn/uihgishiin/meeting-notes/categories/2162/pages/2561

Ингэхгүй бол Засгийн газар өөрөө бонд гаргачихаад түүнийгээ өөрсдөө хянана гэдэг утгагүй асуудал гэж үзэж байгаа аж.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 104 холбоосууд
 • 14 батлаачаа
 • 11 бондын
 • 9 улстөрийн
 • 9 орчинг
 • 9 төгрөгний
 • 8 хуулинд
 • 8 хэдийнэ
 • 8 олонхи
 • 8 хүүнд
 • 8 юмуу
 • 7 хэрнээ
 • 7 оношлогоо
 • 6 улстөр
 • 6 хойшхи
 • 6 засч
 • 5 группын
 • 5 бүрт
 • 5 хөнгөлттэй
 • 5 мөртлөө
 • 5 коксжих
 • 4 бүлэгдэмжиж
 • 4 редакцид
 • 4 бидэнгүйгээр
 • 4 бондыг
 • 4 санаачлагаар
 • 4 батлаачээ
 • 4 тавъж
 • 4 ёсын
 • 4 ядруухан
 • 4 болчихоод
 • 4 бондтой
 • 4 дахъ
 • 4 зудны
 • 4 санаачлагыг
 • 4 улстөржилт
 • 4 олонхиороо
 • 4 гарчихаад
 • 4 тавьлаа
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт