Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://boldlu.mn/

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Хөдөлмөрийн биржид бүртгэлтэй оюутан залуусыг энэ ажилд татан оролцуулахад иргэд урамшин ач холбогдлыг нь илүү ихээр мэдэрч байна лээ
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Гэтэл иргэд газар олголт болон бусад асуудлаар лавлагаа авах гэхэд холбогдох асуулгыг бөглөж чадахгүйгээс ашиглахдаа хойрго байна
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Би чуулганы завсарлагаанаар өөрийн нэр дэвшиж сонгогдсон тойргийнхоо төлөөлөл болох 1300 гаруй хүнтэй уулзлаа
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Өмнөх үеийнхээ ололт амжилт, алдаа сургамжаас суралцаж, цааш аваад явах боломжтойг үргэлжлүүлж, алдааг нь засч, өнөөдрийн болон ирээдүйн хөгжлийн суурь тавих утгаараа улстөрч хүн өнгөрснийг маш гярхай ажиглаж, нягтлах учиртай юм.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Улстөрийн яриа хэлэлцээрүүдийг гадаад бодлогын хүрээнд тасралтгүй явуулж ирсэн боловч харилцагч талууд үндэснийхээ эрх ашгийг харилцан ашигтай хангах, эдийн засгийн даяаршил, дэлхийн зах зээлийн чиг хандлагад өөрийн нөөц бололцоог зохисжуулах тал дээр хангалтгүй ажиллаж иржээ.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Алтанбулаг, Цагааннуур, Сэлэнгийн Сүхбаатар зэрэг томоохон чөлөөт бүсийг ОХУ-тай, Замын Үүд, Гашуун Сухайт зэрэг өмнөд хилийн дагуу орших боомтуудад суурилсан чөлөөт бүсийг БНХАУ-тай Засгийн газрын түвшинд хэлэлцэн байгуулах, тэнд хөрөнгө оруулагчдад Засгийн газруудын хамтарсан баталгааг гаргах, татвар, газар эдэлбэрийн хөнгөлттэй урт хугацааны эрхийг олгох зэргээр дэмжвэл үр дүнтэй юм.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Илэрсэн дутагдлуудыг даруй засч залруулахгүй бол чөлөөт бүсийн хөгжил төдийгүй улс орны эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдалд ихээхэн саад тотгор учрах нөхцөл байдал бий болсон гэсэн дүгнэлтүүдийг хийжээ.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Тухайлбал, Солонгосын хуулинд чөлөөт бүс байгуулах шийдвэр гарч, төлөвлөгөө батлагдсан бол нэн жилийн дотор үйл ажиллагаагаа эхлэхийг хуульчилсан нь нэн оновчтой зохицуулалт болсон байна лээ.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Сайн туршлага бүхий улс орны хувьд БНСУ хуулиндаа эдгээр асуудлыг цогцоор нь тусгасныг би Инчеоны чөлөөт бүсэд ажиллахдаа танилцаж анхаарч байлаа
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Аль ч зорчигч тус төвөөс өдөрт 8000 юаний татваргүй барааг авч гарахыг зөвшөөрдөг гэх мэт нөхцөлүүд байдаг байна.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Энэ суурин дээр Хятад, Казахстаны харилцаа улам өргөжихийн хэрээр хил дамнасан чөлөөт худалдааны бүс байгуулах сонирхол, шаардлага улам нэмэгдсэнээр энэ төв үүсчээ.
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Тухайн үед Хонконгийн нэг компани 150 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийж хоёр улсын хилийг дамнасан 2,6 км2 нутаг дэвсгэрт чөлөөт худалдааны бүсийн шинжтэй, хаалттай олон улсын чөлөөт худалдааны хот байгуулах санал гаргасныг хоёр улсын Засгийн газар дэмжснээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн боловч дотоод шалтгааны улмаас зогссон байна
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Иймд хилийн боомт бүрт худалдаа, эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах ерөнхий концепц байх нь үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогын чухал үндэс суурь болох юм
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Хятад, Оростой сайн, эрчимтэй харилцахыг хүсч байгаа бусад улс оронд бид харилцах гүүр, ойроос нягт хамтран ажиллах боломжийг нээж өгөх замаар олон улсын харилцаагаа өргөтгөх, өөрсдөдөө хэрэгцээтэй зүйлээ тэднээр бүтээлгэх бодлоготой байх хэрэгтэй
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Өөр бусад улс орон бүр тэдэнтэй ойртон нөхөрлөж, харилцан ашигтай ажиллан хамтдаа хөгжихийг хүсч байна шүү дээ
- 0

http://boldlu.mn/en/%d1%87%d3%a9%d0%bb%d3%a9%d3%a9%d1%82-%d0%b1%d2%af%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d1%8c-%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%8e%d1%83%d0%bb

Эрхэм сонгогч та бүхэнтэй онлайнаар мэндчилж байна.Энэхүү цахим хуудаснаас Улсын Их Хурлын гишүүн миний санаачилан өргөн мэдүүлсэн хууль, чуулганы нэгдсэн болон байнгын хороодын хуралдаануудад хэлсэн үг, цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, хэвлэлийн тойм зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.Мөн цахим хуудсаараа дамжуулан та бүхнээс асуулт, санал хүсэлт шуурхай хүлээн авах болно.Танд амжилт хүсье.
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Яг өнөөдөр ажиллаж амьдарч буй хөгшин залуу бид хэд л энэ их хишгийг гурван цаг үеийн монголчуудаасаа анхны бөгөөд эцсийн удаа хүртэх  хувь заяатай байждээ
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Таны хятад хүргэн, орос бэр хичнээн сайн хүн байлаа гээд алга дарам ч газар олдохгүй
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Яг одоо турж үхчих гээд байгаа биш л бол өөрт оногдох хотод ч бай хөдөө ч бай уг газраа тэр жилийн өмч хувьчлал шиг яаран зарж орон сууцнаас өгөөд яах юм
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

УИХ-ын гишүүн Лу Болд тэргүүтэй нөхдүүдийн санаачилсан энэ хуулийг цөмөөрөө сайн дэмжиж хурдан баталгаажуулаад авчихвал дараа нь хэзээ ч газартай болсон яахав
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Мөн түүнчлэн гэр хорооллын газрыг нэг өрөө байраар сольж авсанаа аймаар том харж үзсэн гэж ухуулдаг
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Зөвхөн нэг л удаа үнэгүй газар олгох учир түрүүлж газар авчихаад тэрнээсээ буцах солих асуудал байхгүй бандан тас
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Эхний газар олголт хотын бүр баруун хязгаар “Галзуу харын худаг” хавьд өгч байснаа хоёр дугаар ээлжинд хотын төвд газар сулрах тохиолдол гарахыг үгүйсгэхгүй
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Харин оочерийн өмнө байгаа этгээдийг дуудаж “Хурдхан газраа сонго, арын чинь улс хүлээгээд байна” гэх юм уудаа
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Нөгөөдөхөө барьж очоод газрын корпораци гэдэг албан тушаалтан дээр бүртгүүлээд оочероо авна
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Засаг захиргааны нэгжүүд түүн дэхь хурлын төлөөлөгч нар хуралдаад “За эдгээр газруудыг нийтийн эзэмшлээс гаргаж иргэн хүнд өгөхөөр боллоо” гэж зарлах юм байна л даа
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Цаана нь зуслан, өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа гээд билчээрийн талбай гэдэг статусаас өөр зориулалтын газрууд байдаг
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Хот нийслэлийг холбосон хар замын дагуу газар олгоно.  Сумын төв бусад суурин дээр иргэн бүрт бүр хагас га газар авч болно
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Олуулаа эсвэл ах дүү нартайгаа нийлж ярилцаад хотод нэгнийхээ нэр дээрх байшин хашааны багашаархан нормт газраа авч юм босгоод үлдсэнийг нь аймаг сумын төв дээрээс авч болно
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Энэ дашрамд сонирхуулахад хотын нийт хүнд, орон сууцанд амьдардагуудыг оролцуулаад бүгдэд нь өгчихөөр газар байгаа л байхгүй юу
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Одоо энэ хуулийг шинэчлэн найруулж илүү боловсронгүй, хялбар болгож өгөхөөр хэсэг УИХ-ын гишүүд зүтгүүлж байна
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Түүн лугаа эзэмшиж байсан болон огт эзэмшээ ч үгүй томоо талбайг танайд гэлгүй танайд байгаа хүн тус бүрт, өөрт тань бүрмөсөн өгөх гэж байна
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Тухайн үеийн Байгаль орчны сайд У.Барсболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг “Ард түмэн амины газартай болчихвол зүгээр байх тухай” санаа боловсруулсныг өдгөө Энхбаярын хийсэн ганц сайн үйлс нь энэ гэх болждээ.
- 0

http://boldlu.mn/%d1%8d%d0%bd%d1%8d-%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d3%a9%d0%b3%d1%81

Хэрэв Д.Нацагдорж найрагч өнөөдөр байгаа бол “Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дарханы өндөр сайхан хот балгадууд, Увсаас Дорнод хүртэлх аймаг сум багийг холбосон дардан зам дагуух газрууд, Энэ бол миний авсан нутаг, Монголын төрөөс зүгээр өгсөн ороон…” гэхчилэн алдарт найраглалдаа системийн засвар оруулах нь.
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Монгол хүн бүрт оршин суух газраа сонгох, гадаадад зорчих, орон сууцаа, малаа, үйлдвэр, аж ахуйн газраа хувьчлан авах эрхийг Ардчилсан нам өгсөн
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Хэдийгээр үүний цаана сонгуулийн ялагчдыг гутаах гэсэн хатгаас явж байсан ч газар өмчлөх, хувьчлах үйл явцыг зохицуулж ирсэн авлигалжсан шударга бус тогтолцоог иргэд удаан тэвчихгүй, төрийн дараа дараагийн шийдвэрт нөлөөлөхүйц хувьсгалд бэлэн гэдгийг л харууллаа
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Төр иргэдээсээ газрыг нь харамлаж, булааж ирснийг, энэ бүрт Ардчилсан нам тэмцсээр ирснийг саяхны үйл явдлууд нотолно
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Англид шинэ газрыг иргэддээ ваучерээр дамжуулан өгч байсан бол АНУ ахмад дайчдадаа газар авах эрхийн бичиг өгч байсан туршлага бий.
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Өнөөдөр Монгол Улсад газрыг төр өөрөө эзэмшиж, төрийн нэр дор эрх мэдэл бүхий шунахай хүмүүс түүнийг худалдан хувьдаа ашиг орлого олдог увайгүй байдал үүгээр цэглэгдэх учиртай
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Гэхдээ хамгийн гол утга агуулга нь гэвэл газар өмчлөх эрхийн бичгээр дамжуулан иргэн бүр газрын эзэн болж, үүгээрээ хөрөнгийн зах зээл дээрээс хөрөнгө босгох, зээлийн барьцаа, визний баталгаа болгох зэргээр эдийн засгийн баталгаагаа хангадаг байх юм
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Тэгвэл үүний адилаар иргэн бүрт газрын сертификат эзэмшүүлэх санаа маань биеллээ олох боломжтой юм.
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Ардчилсан нам 2008 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө иргэн бүрт “Эрдэнийн хувь” олгох саналыг анх дэвшүүлж, миний бие үүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг “Баян Монгол” төслийн хүрээнд дэлгэрүүлэн задалж, иргэд сонгогчдоороо хэлэлцүүлэн дэмжлэг авсан билээ
- 0

http://boldlu.mn/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d2%af%d0%bd-%d0%b1%d2%af%d1%80-%d1%82%d1%8d%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%bc%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be

Ийм учраас миний бие УИХ-ын гишүүний хувьд иргэн бүрт газар өмчлөх эрхийн бичиг буюу сертификат олгоё гэдэг саналыг дэвшүүлж буй юм.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 111 санаачилан
 • 24 бүрт
 • 15 асуудлаарх
 • 13 хүсч
 • 13 парламентчдын
 • 9 нөхцлийг
 • 9 юмуу
 • 8 идэвхитэй
 • 7 группын
 • 7 паспорттой
 • 6 долдугаар
 • 6 яахав
 • 6 олонхи
 • 6 айхтар
 • 6 интернэшил
 • 5 сууцны
 • 5 парламентчид
 • 5 засч
 • 5 улстөр
 • 5 ээлжинд
 • 5 төрөлхтөний
 • 4 айчлалын
 • 4 энийг
 • 4 дуусч
 • 4 гавъяаны
 • 4 хөнгөлттэй
 • 4 харилцаааны
 • 4 үүлэх
 • 4 мөртлөө
 • 4 чадавхийг
 • 4 болчихоод
 • 4 визний
 • 3 нөхдүүд
 • 3 биенээ
 • 3 оролцогчиддоо
 • 3 хэлцээний
 • 3 олголт
 • 3 зөвлөлгөөн
 • 3 сууцанд
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт