Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://tuvdendorj.parliament.mn/

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808

төлөөлөг­чид АНУ-ын шүүх эрх мэдлийн тог­толцоо, үйл ажиллагаатай
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808

-Саяхан УИХ-ын хэсэг ги­шүүд АНУ-д ажиллаад ирсэн
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808

-Би ардчилсан хувьгалд оролцож явсан шударга хүн
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808

-Таныг УИХ-ын гишүү­нээс тань эргэн татах тухай яриа гарах боллоо
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Монгол улс хөг­жих үү, эс хөгжих үү гэсэн салаа за­мын уулзварт ирээд
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

сайжруулах чиг­лэлээр Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн газар, Монгол банкнаас
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Тавантол­гой, Чингис бонд, Бүтээн бай­гуулалтын томоохон төслүүд зэ­рэг
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

га­зар мөрийн хөтөлбөрөө хэ­рэг­жүүлэ­хээр нилээд ажлыг ам­­­жуу­лаад
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

-Засгийн Газрын үйл ажил­лагааг ямар төвшинд явж бай­на гэж та бодож байна?
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

ёсзүйтэй, ёсзүйгүй гэж дүгнэлт гаргах нь хэр зохистой бол
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Яагаад гэвэл ижил эрхтэй УИХ- ын гишүүд нэг нэгнээ
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

дэд хороо ямар бүрэлдхүүнтэй байх вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Тэгээд шийдвэр гаргах ги­шүүд нь хэн байх вэ
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

гишүүний ёсзүйн дүрмээ маш тодорхой болгож түүнийгээ даган мөрддөг байх
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

бүхэн нь нийгэмд эерэг болон сөрөгөөр нөлөөлж байдаг
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

хэлэлцэх үед таныг “Хүний амь бүрэлгэхэд хүн­дэтгэх шалтгаан хэрэг­тэй”
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

-УИХ-ын Ёс зүйн дэд хо­рооны дүрмийг
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

буй элдэв зөрчлийг арил­гах эрх зүйн шаардлага үүс­сэн
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Мөн түүнчлэн хамгаалалтын ажилт­нуудын үйл ажиллагаанд үүсч
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Уг нь энд бас төрөөс олгосон одон ме­далийн асуудал
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

ца­лин­гаас бусад үйлчилгээ, тө­рийн хамгаалалтыг түр түдгэл­зүүл­дэг,
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

хорих, баривчлах бо­лон албадан ажил хийлгэхээр шийт­гэгдсэн тохиолдолд
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

хамгаалтад бай­гаа иргэн, албан тушаалтан гэмт хэрэгт холбогдон цагдан
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн хувьд тө­рийн тусгай
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Ингэснээр иргэд ч ямар хуу­лиуд батлагдаж байгааг ил тодоор тодорхой
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

байхаар нэмэлт, өөрчлөлт оруу­лах хуулийн төслийг санаа­чил­сан юм.
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

зо­хи­цуулахаар 2010 онд дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

уулзах уул­залт зэргийг товлоход хүндрэл учир­­даг
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

байдгаас бусад ажил жи­шээл­бэл иргэд сонгогчид, зо­чид, төлөөлөгчтэй
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

-Та өөрөө ямар хууль са­наачилж өргөн барьсан бэ?
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

асууд­луу­даа бэлтгэх, судлах, боловс­руу­лах ажлуудыг хийж байна.
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Чуул­ганы завсарлагаар бид хав­рын чуулганд хэлэлцүүлэх
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Ер нь бол Хууль зүйн байнгын хо­роо эрхлэх асуудлынхаа хү­рээнд
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Ав­лигатай тэмцэх хууль тог­тоом­жийн хэрэгжилтэд хяналт та­вин ажиллаж
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

үүрэг бүхий найман ажлын хэ­сэг байгуулж холбогдох чиг­лэлээр үйл
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

тухай, Шүүг­чийн эрх зүйн байдлын ту­хай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруу­лах
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

бусад таван асуудлыг хэ­лэл­цэж, Шүүх байгуулах ту­хай, Хаягжуулалтын
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

асууд­лын­­хаа хүрээнд нийтдээ 26 хууль, УИХ-ын таван тогтоол бо­лон
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

намрын ээлжит чуул­­ганы хугацаанд Хууль зүйн байн­­гын хороо эрхлэх
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

-Өнгөрсөн намрын чуул­ганаар Хууль зүйн байнгын хо­роо ямар ажил хийж гүй­цэтгэсэн бэ?
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

дүн­тэй, чухал ач холбогдолтой болсон гэж үзэж байна.
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

боловс­руулж байгаатай холбогдуулан АНУ-ын ижил төрлийн алба­дуу­дын үйл
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Мөрдөх албаны бо­лон Хамгаалах /Маршалл/ ал­баны тухай хуулийг
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Бид­ний ажлын айлчлалын гол зо­рилго бол
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

нартай тус бай­гууллагын үйл ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын талаар
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

дар­га В.Жеремик, Хууль зүйн асуу­дал эрхэлсэн ЕНБД-ын ор­логч П.Обриен
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Мөн НҮБ-ын Ерөнхий ассамб­лейн 67 дугаар чуулганы
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Холбооны Мөр­дөх Товчоо, Маршалын ал­баны үйл ажиллагаатай та­нилцаж
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

шүүхийн захиргаа, Нью-Йор­кийн тойргийн шүүх, давж заалдах шатны шүүх,
- 0

http://tuvdendorj.parliament.mn/toim/interview/categories/1808/pages/4628

Монголыг дэм­жих бүлгийн гишүүдтэй уул­залт хийж, тус улсын Дээд шүүх,
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 58 холбоосууд
 • 14 батлаачаа
 • 8 юмуу
 • 5 доторхи
 • 4 уулзалтанд
 • 4 толцоо
 • 4 хувьгалд
 • 4 батлаачээ
 • 4 тэрээр
 • 4 нилцахаар
 • 4 айлчлалийн
 • 4 нээс
 • 4 шинэчилхэд
 • 3 рийн
 • 3 ѳршѳѳлийн
 • 2 олонхийн
 • 2 оруу
 • 2 боловс
 • 2 гудамжинд
 • 2 байгаан
 • 2 ёсзүйн
 • 2 үүсгэчээд
 • 2 шоронжсон
 • 2 огтоолын
 • 2 үүсч
 • 2 лэлээр
 • 2 шоудаж
 • 2 баны
 • 2 залт
 • 1 академаас
 • 1 ёсзүйтэй
 • 1 байгаамаа
 • 1 сөрөгөөр
 • 1 орчинг
 • 1 тэтггэврийн
 • 1 дуулиантайхан
 • 1 ажиллдаж
 • 1 даргаТөгссөн
 • 1 байнаааа
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт