Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
http://oyun.parliament.mn/

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Богд хан уулын ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд хамаарагдах  Зайсангийн амнытохижилт, хамгаалалтын талаар тусгайлан менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Улсын Их Хурлын 56 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангилалаар улсын тусгай хамгаалалтанд авагдсан Чингэлтэй уул орчмын газар нутгийн хамгаалалт, менежментийг “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалтын дагуу эрхлэн явуулах
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Явган зорчигчид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн саадгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, замын хөдөлгөөнд унадаг дугуй ашиглах явдлыг дэмжин зориулалтын зам, зорчих хэсгийг бий болгох, Туул, Сэлбэ голуудын дагуу ногоон байгууламж, явган замтай тохилог дизайн шийдэл бүхий тохижуулалт хийх чиглэлээр хамтран ажиллана.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Нийтийн тээврийн салбарт байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, троллейбус, рейлбас, тусгай замын автобусны үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллах,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа улсын болон үйлчилгээний байгууллагуудад  улайсдаг ламп болон өдрийн жирийн гэрлийг дэвштилтэт шинэ гэрэлтүүлгээр солих  ажлыг үе шаттайгшаар хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллана.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Уур амьсгалын өөрчлөлт Туул голын усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөг тогтоож, Туул гол дээр урсацын тохируулга хийх, усан сан байгуулах, шилжүүлэн ашиглах нарийвчилсан судалгаа хийж, усны нөөцийн олон зориулалттай  цогцолборыг байгуулах дүгнэлт гарган, ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

Улаанбаатар хотын баруун хойт хэсгийн хөрсний доройтол, цөлжилтийн үнэлгээг хамтран хийх арга хэмжээ авах,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тогтвортой нутагшил, суурьшил болон бүсийн ландшафтын архитектурын төлөвлөлтийн чиглэлээр хамтран ажиллах,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

-   Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах үүднээс дагуул хотуудыг хөгжүүлэх, гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээний бие даасан эх үүсвэрээс хангагдсан, тохилог амины орон сууцны ногоон шийдэлтэй хотхон, хороолол болгон хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах,
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

Талууд нь Улаанбаатар хотын байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хүрээнд дараахи  чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцов
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/publication/categories/1488/pages/2669

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг хуульчлан батлуулах, хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, барилгажилтанд ногоон хөгжлийн хандлагыг тусгах, нийслэлийн байгаль экологийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор нэг талаас Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн сайд (цаашид “сайд” гэх), нөгөө талаас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч (цаашид “Засаг дарга” гэх) нар 2013-2016 онуудад хамтран ажиллахаар энэхүү “Санамж бичиг”-ийг байгуулав.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Энэ 29 сав газрын хэмжээнд усны нөөц тогтоох судалгааны ажлыг хийх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг ул сын төсвөөс санхүүжүүлж, сав газрын менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах шаардлагатай байгаа юм
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Шинж лэх ухааны үндэслэлтэйгээр газрын доорх усны нөөцийг тогтоосон судалгааны ажил 1970-аад оны сүүлчээр тооцож байжээ
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Гэтэл энэ хугацаа хэдийнэ өнгөрчих өөд байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Учир нь Богдхан уул болон Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цог цолбор газарт манай яам судалгаа хийж эхэлсэн
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Юутай ч БОАЖ-ын сайд асан Д.Цогтбаатар Богдхан уулын хяз гаарлалтын бүсэд газар эзэм шүүлэх зөвшөөрөл олгохыг 2013 оны нэгдүгээр сарын 1 хүртэл хориглочихсон
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Өөрөөр хэлбэл, газарт ямар өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх вэ гэдэг бодлогоо эхлээд тодорхойлж, зангидаж гар гасны дараа аль яаманд өгөхөө ший дэхээр тогтсон
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

-Анх сайдаар томилогдож ирсэн үеэс л салбарын мэргэжилтнүүд, ахма дуудтай уулзахад яг энэ асуудлыг байнга хөнддөг
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Үүн тэй холбоотойгоор олон сөрөг үр дагавар гарсаар байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Үүгээр бид сав газрын захиргаадууд яаж ажиллах ёстой вэ гэдгийг харуулах жишиг тогтоохоор үлгэр жишээ төсөл хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Эхний ээлжинд Туул голынх байгуулагдах шатандаа явна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Түүнчлэн малчдын бүлэг, нөхөрл өлүүдээр дамжуулан хууль бус агнуурыг таслан зогсоох, ховор, нэн ховор амьтан, ой, бэлчээр зэрэг байгалийн нөөцийг хамгаалах, бай галийн дагалт баялгийг ашиглан амьжиргаагаа дээшлүүлэх зэрэг байгаль хамгаалах шинэ хандлагуудыг нэвтр үүлэх нь үр дүнтэй гэдэг нь харагдсан
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Ийм ч учраас байгаль орчныг хамгаалах ажлыг зөвхөн төрийн албан хаагчдад даатгаж байсан хуучин тогтолцоог үндсээр нь өөрчилж иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх зарч мын өөрчлөлтийг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд тусган хэрэгжүүлж байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

-Яг ийм байдал харагдаж байна лээ
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Орон нутгийн чадавхийг сайжруулах, хангамжийг нэмэгдүүлэх талаар юу хийх вэ?
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Тэгсэн хэрнээ хариуцан хамгаалдаг газар нутгийнх нь хэмжээ асар том байх жишээтэй
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

-Танай орон нутаг дахь салбарын ажилтнуудын, байгаль хам гаалагчдын ажиллах нөхцөл хүнд, техник хэрэгсэл муутай, ер нь ядруухан байдаг
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

-Төмөр замын дэр модыг бетоноор орлуулах асуудал Засгийн газрын хуралдаанаар хоёр ч удаа ороод буцсан байна лээ
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Харин одоо бол “Уучлаарай, Та бүхэн эхлээд автозам тавихгүй бол нүүрс зөөхгүй” гээд шууд хэлдэг цаг ирсэн
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Хэрвээ арваннэгдүгээр сар гэхэд ямар нэг шинэчлэл хийгээгүй, ахиц гаргаагүй бол үйл ажиллагааг нь шууд зогсоохыг анхааруулсан байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Тодорхой шийдвэр гардаггүй, өөрчлөгддөггүй улиг болсон нэг сэдэв болчихоод байна.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Иймд бид энэ аравдугаар сард багтаан байгаль орчны чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг олон улсын байгууллагууд, хоёр талын гадаад хамтын ажиллагааны түншүүдтэйгээ нэлээд томоохон хэмжээний зөвлөлгөөн зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Түүнчлэн үр дүнг нь хэрхэн үнэлж байгаа нь ойлгомжг үй
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Миний мэдэхээр бусад яамтай харьцуулахад танайхан олон улсын хурал чуулган, зөвлөлгөөн, сургалт гээд гадаад томилолтоор маш их явдаг
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Ер нь яамны ажил цэгцрээд, голдиролдоо орчихсон гэж болно.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Мөн Засгийн газрын мөрийн хөтөлб өрт байгаль орчны чиглэлийн олон заалт оруулж чадсан
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Гэтэл танай шинэхэн дэд сайдаас гадна газар, хэлтсүүд мэргэжлийн бус, туршлагагүй хүмүүсээр дүүрлээ гэсэн шүүмжлэл гадуур их байна
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Сангийн яам батлагдсан төсөвтөө захирагдаж байна уу, Хууль зүйн яам одоогийн хуу лиудаа хэрэгжүүлж байна уу, Гадаад хэргийн яам гадаад бодлогынхоо гол чиг үүрэгт зохицон ажиллаж байна уу гэдгийг хяна даг
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Угтаа бол чиглэлийн яамдууд ерөнхий чиг үүргийн яамдаас зөвшөөрөл авдаг журамтай, тогтолцоотой
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/interview/categories/1489/pages/2670

Уул уурхай, барилга, хот байгуулалт гээд салбарын чиглэлийн яамдууд өөрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ ногоон хөгжлийн бодлогыг сууриа болгох ёстой
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4896

Богдхан уул, Горхи Тэрэлж, Хөвсгөлийн тусгай хамгаалалттай газар нутагт тодорхой хугацаанд газар олгохгүй, Зайсангийн амны замбараагүй газар олголтыг цэгцлэх саналаа удахгүй УИХ-аар хэлэлцүүлнэ, ССАЖЯ-тай хамтраад тусгай хамгаалалттай нутагт аялал жуулчлал эрхлэгчдэд стандарт мөрдүүлэхээр ажиллаж байна гэж С.Оюун сайд хэллээ.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4896

Уул уурхайн олборлолтоос үүдэлтэй байгаль орчны доройтол ба нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутагт олгосон газар олголт, модны хулгай, хортой болон аюултай бодисын хадгалалт, хөрсний бохирдол, байгалийн нөөц ашиглалт зэрэг асуудлыг иргэд сонирхлоо.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Бас хүүхдүүдээсээ тодмууд нь ч сурч хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Өөрөөр хэлбэл, байгаль орчны талаархи хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,  байгаль орчны төлөв байдлын өөрчлөлтийг хянах үүргийг үндсэн чиг үүргийн яам нь хэрэгжүүлэх учиртай гэж манай яамныхан үзэж байгаа.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Гуравдугаарт, үйлвэрлэл, аж ахуйн бусад үйл ажиллагааны явцад амьтан устахаас урьдчилан сэргийлэх хэлбэр орж буй
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Мөн амьтдын тоо толгойн хомсдолд хууль бус агнуур, зохисгүй ашиглалт, амьтны эд эрхтэний хэрэглээнээс үүссэн хууль бус худалдаа шууд нөлөөлдөг
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

-Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам ан амьтдыг хамгалах талд дээр ямар ажил хийх вэ?
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Байгаль, соёлын аялал жуулчлал, органик мах, сүү зэрэг хүнс, ноос, ноолуур, хөөвөр, оёдол сүлжмэлийн брэнд бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлийн баталгаат үндэс тавигдана гэсэн их өөдрөг үзэл бодлоор бид ажиллаж байна.
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Тухайлбал, Алтайн нуруу, Их нууруудын хотгорыг нүүдлийн соёл иргэншлийн өлгий, үндэсний байгаль, соёлын хосолмол өв газар, Бурхан Халдун болон Онон Балжийн сав газрыг тулгар төрийн үндэсний өв газар, цагаан зээр бүхий хялганат хээрийн байгалийн үндэсний өв, Их говийн байгалын үндэсний өв, Хөвсгөл нуурын орчмын нутгийг цаатан соёл иргэншлийн өв газар болгож, ногоон технологиор баяжуулан хөгжүүлснээр Монгол орон ногоон байгаль, соёл, түүхийн өвөрмөц орон болно
- 0

http://oyun.parliament.mn/toim/categories/1487/pages/4897

Үүнийг дан ганц манай яам хийх биш бүх яамд хамтран нэгдсэн бодлого, чиглэлээр ажиллаж байж амжилтанд хүрнэ
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 75 холбоосууд
 • 14 батлаачаа
 • 9 талаархи
 • 8 юмуу
 • 5 бүрт
 • 4 батлаачээ
 • 4 хуулинд
 • 4 гадны
 • 3 тавиж
 • 3 автозам
 • 3 ѳршѳѳлийн
 • 3 нэмэгдүүлэхХүүхдийн
 • 3 линкээр
 • 3 дурьдвал
 • 3 эрмэлзэлээ
 • 3 олголт
 • 3 яамБайгаль
 • 3 бүлэгЭрүүл
 • 3 газарНийгмийн
 • 3 чадавхийг
 • 3 конвенцийн
 • 3 яамҮндэсний
 • 3 баримтлалХөгжлийн
 • 3 хорооНийслэлийн
 • 2 өдөо
 • 2 өнөөдөрТөрийн
 • 2 дурьдсан
 • 2 хэрнээ
 • 2 зургадугаар
 • 2 бүтээгдхүүн
 • 2 яамдууд
 • 2 байгаан
 • 2 зөвлөлгөөн
 • 2 нөхцлийг
 • 2 ашиглалтанд
 • 2 оролцогчидод
 • 2 үүсгэчээд
 • 2 долдугаар
 • 2 шоронжсон
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт