Алдаа шалгах Статистикууд Тухай Холбоо барих
Нүүр Хувийн байгууллага Улс төр Төрийн байгууллага Мэдээ мэдээлэл Боловсрол
https://www.statebank.mn/

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8455&lang=en

Орон сууцны ипотекийн зээл /Жилийн 8%/
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8455&lang=en

Олон улсын стандартад нийцсэн бү ...
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8453&lang=en

Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8449&lang=en

Хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь зээлийн үүргийг хамтран хүлээх гэр бүл, санхүүгийн чадвар бүхий төрөл садангийн хүн байна.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=5363&lang=mn&lang=en

Та Төрийн банкны дурын салбар дээр ирж хадгаламжиндаа орсон орлогын бичилтийг хийлгэх боломжтой.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=5363&lang=mn&lang=en

Миний хадгаламжинд өөр хүн орлого хийж болох уу
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=5363&lang=mn&lang=en

Төгрөгийн хадгаламжиндаа доллараар орлого хийхэд хөрвөж орох уу?
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=5363&lang=mn&lang=en

Зөвхөн иргэний үнэмлэх болон гадаад пасспортоор авах боломжтой
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=7812&lang=mn&lang=en

Хадгаламжийн хугацаа дуусах үед 8%-н орон сууцны зээлийг 150,0 сая төгрөг хүртэл дүнгээр авах хүсэлтээ гаргаж зээлээ судлуулах эрхтэй болно.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=7812&lang=mn&lang=en

8%-н зээлд хамрагдах орон сууцны хадгаламж
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=7812&lang=mn&lang=en

Хадгаламжийн хугацаа дуусах үед Төрийн банкны эх үүсвэрээр олгох Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлөөр зээлээ судлуулах эрхтэй болно..
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=7812&lang=mn&lang=en

Эдгээр 2 төрлийн хадгаламж нь ирээдүйд Орон сууц авахаар төлөвлөж буй залуу гэр бүл, орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах, зээл авах хүсэлтэй бүх хүнд нээлттэйгээр хуримтлал үүсгэх боломжийг бүрдүүлж, ингэснээр Орон сууцныхаа зээлийг илүү боломжит давуу нөхцөлтэйгээр авах хөрс нь болж байгаагаараа онцлогтой юм.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=7808&lang=mn&lang=en

Үндсэн хадгаламжаас хугацаа цуцалж зарлага гаргавал хүүг төгрөг -3.6% байх ба илүү олгосон хүүг буцаахдаа үндсэн дүнгээс хасч тооцно.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=9122&lang=mn&lang=en

Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламжийн хүү сар бүрийн эцэст дансандаа нэмэгдэж орох ба хүүгийн хүү тооцогдоно.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8234&lang=mn&lang=en

Хамгийн сүүлд хүү олгосноос хойшхи хугацааны хүүг бууруулж тооцно.
- 0

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8234&lang=mn&lang=en

Данс нээснээс хойшхи хүүг бууруулсан хүүгээр тооцно.
- 0
NEXT

Хамгийн их алддаг 39 үгс

 • 504 боловсро
 • 501 сууцны
 • 206 лизингийн
 • 149 барьцаат
 • 126 банкинд
 • 118 хүүт
 • 78 идэвхи
 • 60 интернэт
 • 48 гражид
 • 34 үнэмлэхний
 • 33 олголтын
 • 32 шалгаруулалтанд
 • 30 харилцагчиддаа
 • 27 мобайл
 • 24 хамрагдахийн
 • 24 чийгний
 • 23 хүсч
 • 23 интерьер
 • 23 банкин
 • 22 цээж
 • 20 бүрт
 • 19 мони
 • 18 дохиололын
 • 17 минутанд
 • 17 интернэтээр
 • 17 интернэтийн
 • 16 даалын
 • 16 фасад
 • 16 зээлэнд
 • 15 эрсдэлээс
 • 14 түвшинг
 • 14 мост
 • 13 хүүний
 • 12 соронзны
 • 12 буюуУБ
 • 12 мессэж
 • 12 гаражид
 • 12 засч
 • 12 түүнчилэн
 • дэлгэрэнгүй
Сайт харьцуулах


Жагсаалт